21 april 2009

Telekompaketering

Ibland händer mycket på en gång och jag har under den gångna veckan vid sidan av annat arbete haft mitt uppmärksamhetsfokus riktat på regeringens medvetna bottenkörning av den svenska ekonomin.

Samtidigt rullar ett annat stort och farligt lokomotiv på åt fel håll i Bryssel. Visserligen har den fantastiska demokratirörelse som vuxit fram under senare tid kastat sig direkt från Pirate Bay och IPRED in i kampen för att få med tillägg som kan göra Telekompaket till ett lite mindre hot mot nätneutraliteten – och därmed informationsfriheten - men det är verkligen i behandlingens elfte timme.

Slaget handlar i grunden – som så många andra strider idag - om synen på Internet som fenomen och informationsfriheten som princip och här blottläggs tre ting:

1) För det första att direktiv som tröskas i Bryssels glaskorridorer under trycket av industrilobbyister och särintressen och genom avståndet till folk och verklighet, mycket enkelt kan glida från rimliga till tokiga under sin behandling. Telekomdirektivet är inte ensamt om att komma ut ur apparaten som ett fullfjädrat beställningsjobb, det stora kemikaliedirektivet REACH är ett annat exempel.

2) För det andra att samhället ännu befinner sig i ett mycket yrvaket tillstånd inför Internets betydelse som vital och helt central infrastruktur för demokrati och yttrandefrihet – en grundläggande mänsklig rättighet helt enkelt. Ännu saknas den typ av juridiska safeguards som etablerats för tryck- och yttrandefriheten och brevhemligheten, i brist på det kan ett direktiv som skulle reglera konkurrensen mellan ISP:s istället användas för att begränsa tillträdet till Internet, precis som upphovsrättsindustrins lobbying i Sverige och terroristjakten kan leda till privatpoliskårer och grova intrång i peronsliga integriteten.

3) För det tredje att det finns kommersiella och politiska krafter som inte tvekar att utnyttja frånvaron av etablerade skydd för medborgarnas tillgång till och anonymitet på Internet och nu hastigt rör sig på många fronter för att sortera in det där stökiga, brusande och oregerliga nätet i ett mer kontrollerbart och ofarligt fack – gärna ungefär som kabel-TV. Välpacketerat och helt odynamiskt.

Telekompaketet rapporteras och diskuteras i industriutskottet ITRE-utskottet precis nu, ikväll, därefter är sista datum för ändringsförslag den 29 april och den slutgiltiga omröstningen i EU-parlamentet – som inte ensamt äger frågan utan delar den med ministerrådet – sker den 5 maj.

Angående det ändringsförslag - 138:an - som just nu diskuterats flitigast vill jag återkomma i en annan postnig, eftersom det inte är helt enkelt hur man skall förhålla sig även om man är starkt emot Telekompaketet i dess nuvarande form.

Telekompaketet.se är en bra startplats för mer information även om det ännu saknas snabba uppdateringar där, annars finns på engelska Blackouteurope.eu och La Quadrature du Net. Piratpartiet.se har som alltid mycket uppdaterad information.

Men framförallt vill jag pusha för den duktige Erik Josefsson som står på vänsterpartiets lista till Europaparlamentet. Kring Telekompaketet har Erik arbetat tillsammans med Eva-Britt Svensson för att lägga flera viktiga ändringsförslag, men hans erfarenhet sträcker sig betydligt längre tillbaka än så. Vill man ha en kunnig och stridbar person i parlamentet som kan ta kampen kring friheten på Internet så finns det ingen bättre på svenska EU-listor – piratpartiets inkluderad - än Erik Josefsson.

Läs:
Anohito: Vad är nätneutralitet?
Isobel: Ett stillsamt avskaffande av den europeiska demokratin
Johannes Forsberg: Rädda nätet
Ola Larsmo"EU:s telekompaket rör vår demokrati."
Lisa Magnusson: Talibanlag hotar Internet,
Oscar Swartz: Alla mot regeringen - rädda nätet
Daniel Risberg: Telekompaketet och tillägg 138,
Karl Sigrid: Tillägg 138: Regeringen borde lyssna på Hökmark
Och naturligtvis enpersonsmaskinerna: Christopher Kullenberg, Henrik Alexandersson, Anaïs, Farmorgun och Opassande.

[DN] [SvD]

Inga kommentarer: