05 december 2005

Har du också aktier?

SCB sammanställer årligen statistik över aktieägandet. Sedan 2002 har andelen aktieägare i befolkningen minskat med 0,9 procentenheter, till 21,7 procent i december 2004 jämfört med 22,6 procent i december 2002. [...] Värdet på den genomsnittliga medelportföljen steg med 11 procent från 172 000 kronor i juni 2004 till 191 000 kronor i december 2004. Ökningen från december 2002 är hela 63 procent. Det kan även noteras att männens portfölj har ökat mer i värde än kvinnornas. I december 2002 var den genomsnittliga portföljen för män 138 000 kronor och motsvarande portfölj för kvinnorna var 88 000 kronor. I december 2004 hade männens genomsnittliga portfölj ökat med 66 procent till 230 000 kronor medan kvinnornas genomsnittliga portfölj ökat med 55 procent till 137 000 kronor. Medianportföljen var oförändrad jämfört med första halvåret 2004 och ligger därmed kvar på 17 000 kronor.

Mina favoritaktier just nu: Ångpanneföreningen, Scribona och Active Capital AB. Imorgon kan det vara någon annan.

Inga kommentarer: