23 december 2006

Pravda

Igår gav regeringen Forum för statlig historieskrivning i uppdrag att ”belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten”. Beslutet fattades på ett regeringssammanträde tre dagar innan julafton. Vore jag konspiratoriskt lagd skulle jag misstänka att det var för att undvika debatt. Alla vet ju att vänstern, som kan antas reagera hårdast på beslutet, vid den här tiden på året är upptagna med att fira Jesu födelse.

Låt mig nu vara mycket tydlig: Jag tycker inte att det är fel att historieundervisningen tar upp diktaturen i Sovjetunionen och berättar om den kommunistiska regimens godtyckliga mord på medborgare. Det är rent av en självklarhet. En historielärare som behandlar 1900-talet utan att tala om kommunistdiktaturerna gör inte sitt jobb, det är en central del av förra seklet som inte kan utelämnas. Det är också varje historielärares uppgift att sätta in de kommunistiska regimerna i ett sammanhang där hela den historiska bilden tecknas. Där ingår Tsarrysslands historia, den komplexa situationen under första- och andra världskriget, kalla krigets blockpolitik och arvet efter Stalin. En historielärare måste också kunna göra en distinktion mellan olika tolkningar av kommunismens ideologi och den praktik som kom att tillämpas i östblocket.

I regeringens pressmeddelande säger Lena Adelsohn Liljeroth:
”Kommunismen är en ideologi [min kursivering] som skördat och skördar många offer. Därför är det viktigt att belysa och informera - inte minst den uppväxande generationen - om kommunismens svarta historia.”
Lena Adelsohn Liljeroth talar inte här i egenskap av moderatpolitiker – i den egenskapen är hon i sin fulla rätt att företräda åsikten att alla som kallar sig kommunister vill ha massmord – här talar hon i egenskap av statens representant. Hon uttrycker den uppfattning som skall styra historieundervisningen i landets skolor.

Att på politisk nivå slå fast vilka ideologier som skall skildras som mördarideologier och vilka som skall undslippa en sådan granskning, det är en politisering av historieundervisningen som inte hör en demokrati till.

Forum för statlig historieskrivning är feltänkt redan från början och borde istället läggas ned. Erfarenheterna efter flera års verksamhet visar att alltfler ungdomar röstar på Sverigedemokraterna och nationalistiska partier trots Forumets verksamhet och trots att en bok om den nazistiska förintelsen delats ut till alla Sveriges gymnasielever. Det funkar inte att skriva folk på näsan.

Alla världssystem har mängder av människoliv på sitt samvete. Vad regeringsbeslutet innebär är att man nu likställer kommunismen med nazismen, samtidigt som man väljer att inte säga någonting alls om kolonialismens brott mot mänskligheten, hur det koloniala systemet skördade miljontals människoliv och hur arvet än idag håller en hel kontinent kvar i fattigdom.

Inte heller får Forum för levande historia i uppgift att ”informera” om kapitalismens brott mot mänskligheten. Kapitalismen är trots allt det världssystem som omfattar de flesta av jordens länder idag, ett system i vilket det är helt i sin ordning att mer än 1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten, vilket leder till 30 000 barns död varje dygn. En helt onödig död, som kunde ha förebyggts, säger FN, genom en omfördelning av resurser som motsvarar mindre än vad de rika länderna varje år spenderar på parfymer.

Ja, jag hatar kapitalismens förbannade orättvisa världsordning.

Och, nej, staten borde INTE informera om kapitalismens, kolonialismens eller för den delen regligionens brott mot mänskligheten. Staten skall inte skriva historien, det kan bara historiker göra i en evig process där det aldrig existerar en slutgiltig historieskrivning. Staten skall inte heller slå fast sanningar om ideologier eller tolkningar av historiska politiska begrepp, då befinner vi oss på ett väldigt sluttande plan.

Varför kommer det här uppdraget till Forum för Levande Historia nu? Har vi en situation där mängder av ungdomar börjat ifrågasätta att kommunistdiktaturerna mördade människor? Nej, den situationen finns inte, istället handlar det om motioner som borgerliga riksdagsledamöter tidigare lagt i riksdagen, som nu upphöjs till regeringspolitik.

Motionärernas argumentation är intressant, dels därför den visar hur uppdraget inte egentligen ska handla om information, utan om ren propaganda, dels därför att den vittnar om en djup historisk okunnighet, draperad i självbelåtenhet:
”Jag ser detta som ytterst angeläget eftersom Vänsterpartiets före detta ledare Gudrun Schyman har uttalat att skillnaden mellan nazism och kommunism är att nazismen står för utplåning medan kommunismen kämpar för rättvisa och frihet mot förtryck. Jag skulle möjligen uttrycka det så att skillnaden mellan nazism och kommunism är att den senare ideologin än i dag förtrycker folk i vissa länder.”

”Den totala avsaknaden av en korrekt historiebeskrivning hos Ung vänster, stärker mig i min uppfattning att en informationskampanj om kommunismen och kommunismens illdåd verkligen behövs.”
Staten ska alltså, tycker motionären Marietta de Pourbaix-Lundin (m), driva en kampanj för att få Ung Vänster att anamma en ”korrekt historiebeskrivning” och för att få Gudrun Schyman att inse att kommunism och nazism är samma sak. Problemet är bara att en dylik propagandakampanj för att få medborgarna att överge sina olika begreppstolkningar och ansluta sig till den Riktiga Tolkningen, hör hemma i ett totalitärt system. Inte i en demokrati.

Argumentationen i Marietta de Pourbaix-Lundins motion må stå för henne själv, men innebörden har nu klubbats som regeringspoltik.

I brist på mer konstruktiva åtgärder vill jag särskilt rikta en efterlysning till den liberala bloggsfären: härmed efterlyses liberaler med lite liberal stake. Vad ni än tycker om kommunismen som ideologi och praktik (orkar inte länka fler), så är det inte svenska statens uppgift att slå fast en sanning som skall tryckas ner i halsen på medborgarna. Sånt ägnade sig Pravda åt. Var är ni när de liberala värdena hotas? God jul på er.

Uppdatering: DN rätar på sin liberala ryggrad. Läs också: Esbati, Röda Raketer, Jinge, Lasse.

Andra bloggar om: , ,

10 kommentarer:

Unknown sa...

I genomförandet av den kommunistiska ideologin ingår det att ta all privat egendom från sina ägare, med våld om så krävs. Därför är kommunismen en våldsideologi även i teori.

Unknown sa...

För övrigt anser jag liksom du att staten inte borde ägna sig åt att tala om för svenska folket vad som är sant och inte sant.

Anonym sa...

Forum för levande historia har aldrig varit en legitim och ärlig konstruktion. "Informationen" och "undervisningen" som kampanjen ligger bakom är bara ännu ett fördjupande av den förljugna världsbilden och ett ursäktande för imperialistiska angreppskrig. För att förstå forumets tillkomst kan det rekommenderas att läsa "Förintelseindustrin" av Finkelstein. Att nu bunta ihop på socialismen med nazismen är ett logiskt steg för den "enda vägens" företrädare. Att Stalin och Sovjetunionen de facto var den primära kraft som räddade Europa från fascismen liksom nazismen är det som borde läras ut i skolorna. Det är synd och patetiskt att se så många vänsterpartister skynda sig ner i sina retoriska skyttegravar och där lägga ned sin energi på att försöka bortförklara kommunismens landvinningar. Dom har tyvärr köpt liberalismens "demokrati- och mänskliga rättigheter"-paket. Ord som totalt har förlorat sin mening, även hos dessa vänsterpartister, då dessa ej törs diskutera ämnet utanför de ramar som högern satt upp. Ett högerresonemang är nästan per definition antiintellektuellt och progressiva krafter kan aldrig utmynna ur dessa tetaerspel. Att (v) okritiskt(?) träder in på denna arena och köper detta är bara beklagligt.

Anonym sa...

En av de mest farliga ideologierna, långt farligare än systerideologin nazismen som ju bodre granskas (men som undslipper all form av kritik så länge den är den dominerande) är sionismen, och dess utövare bland både judiska och "kristna" högerfalanger (kapitalister-nyliberaler).

Denna ideologi föreskriver inte bara folkmord på ETT folkslag utan indirekt på alla som inte råkar vara av judisk börd.

Denna ideologi vars utövare förfogar över en supermakts hela arsenal av massförstörelsevapen, både ekonomiska och militära, har startat "kriget mot terrorismen" (mot oliktänkande och mindre betydelsefulla och värdelösa folkslag) med det uppenbara syftet att supermakten skall kunna kontrollera jordens största återstående naturtillgångar av betydelse och att paria & apartheidstaten Israel vars styrelseskick från grunden och i hela samhällsstrukturen är rakt igenom sionistfascistiskt, skall kunna slutföra den etniska rensningen av ursprungsbefolkningen som nu pågått i oförminskad skala sedan denna skamfläck etablerades i 60 år. För att inte tala om kontrollen över granstaterna.

Den heliga siffran "6 miljoner" om utrotningen av judar tycks vara det enda som återstår av andra världskriget och de enda värdiga offer som finns om man skall tro papegojmedia och nutida historieböcker. mycket farligt. Övriga femtiofyra miljoner mördade varav 30 miljoner ryssar som gav sina liv i kampen mot fascismen glöms gärna bort när eliten talar om folkmord, de som vill ifrågasätta den senare siffran eller forska kring omständigheter och brottsplatser har fri tillgång till öppna arkiv och bevismaterial. Inte heller fängslas de under inkvisitionslagar och får sina liv och karriärer ödelagda om de nu ändå trots detta skulle tro något annat. Dagens unga är inte dummare än gårdagens, en vedertagen "sanning" ständigt återupprapad och nedkörd i halsen kommer att ifrågasättas just därför och frågan kommer att vara: Om nu detta fruktansvärda brott inträffat så som det är sagt varför omgärdas den av förnekelselagar taggtråd och lyckta dörrar? Varför förintar "de förintade" folk som inte är av samma ras som dem? Vad är det för skillnad på den ideologi som berättigar dem att mörda ansluta och ockupera, och Nazi-tyskarnas?

Anonym sa...

Och förresten; God Jul!

Dock inte till Sharon Olmert Bush Cheney och Blair som för all evighet portats från jesu födelsekyrka i Betlehem.

Pravda betyder sanning som bekant den sovjetiska versionen av dagstidningen skiljer sig inte mycket från vad som skulle kunna kallas marknadspravda, om våra "fria" mediekonglomerat idag.

Dagens Pravda är en helt annan sak så även den Ryska motsvarigheten till CNN "Russia today"..

sakine sa...

Ja, så går det när en stor och fet stat ska styra & ställa.

Osund objektivism finns inte bara hos den svenska vänstern, faktum är att även borgerligheten har en rubbad syn på vad en stat ska pyssla med.

I yttrandefrihetsfrågor blir det extra tydligt.

/Saki
- som nyligen fick benämningen "nyliberal relativist" med föraktfull ton :)

Anonym sa...

Det är spännande att SSV (Sveriges Samlade Vänster) inte reagerar över FLH-myndigheten förrän dess kil är nära att huggas in i de egna leden. Det tycker jag är samma sorts (om än inte lika illa) dubbelmoral som när man jämför L A Liljeroths och M Odells pressmesscitat efter sammanträdet. Nåväl, med detta sagt:

Du har så rätt. Så rätt så. Staten ska ge fullständigt fan i opinionsbildning. Jag tar på mig att sprida din uppmaning om resning bland mina mer liberalt sinnade vänner - så lovar du att verka för att vänstern ska jobba mot att staten har egna propagandamaskiner.

Kanske mynnar arbetena ut, och våra vägar möts, i en vänsterliberal, fungerande demokrati... om sisådär 263 år.

God fortsättning.

Erik Berg sa...

Tim: Notera att Ung Vänster velat lägga ned Forum för levande historia ända sedan det bildades, här är ett uttalande från 2003.

Det handlar inte om att dess "kil är nära att huggas in i de egna leden" som du skriver, det handlar om ett konsekvent och principiellt motstånd mot att staten skall ägna sig åt tillrättalagd historieskrivning.

Anonym sa...

Lars Leijonborg har velat startat en antikommunistisk kampanj genom Forum för Levande Historia alltsedan det bildades.

Unknown sa...

Eftersom jag först nu såg att du har länkat till min blogg i ditt inlägg så får jag väl ta och avge dig ett sent svar då.

För mig som liberal är det självklart att staten inte ska syssla med propaganda, eller att staten ska politisera historieskrivningen.

Staten ska överhuvudtaget inte lägga sig i vad som lärs ut i skolor. Kraven på vad skolorna ska lära ut ska komma från föräldrar och elever, genom deras fria val av skolor, inte från politiker via stat eller kommun. Statens roll ska vara begränsad till att endast gripa in för att skydda människor från olika typer av tvång. Vilka fria val människor gör i sina liv ska inte staten ha med att göra.

Sedan har jag några reaktioner till dina uttryck relaterade till ”kapitalismen”.

Du skrev: ”Vad regeringsbeslutet innebär är att man nu likställer kommunismen med nazismen, samtidigt som man väljer att inte säga någonting alls om kolonialismens brott mot mänskligheten, hur det koloniala systemet skördade miljontals människoliv och hur arvet än idag håller en hel kontinent kvar i fattigdom.”

På vilket sätt håller arvet efter det koloniala systemet än idag kvar en hel kontinent i fattigdom?

Du skrev: ”Inte heller får Forum för levande historia i uppgift att ”informera” om kapitalismens brott mot mänskligheten. Kapitalismen är trots allt det världssystem som omfattar de flesta av jordens länder idag, ett system i vilket det är helt i sin ordning att mer än 1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten, vilket leder till 30 000 barns död varje dygn.”

Kapitalism – ett samhällssystem som grundar sig på individuella rättigheter, inklusive äganderätt, i vilket all egendom är privatägd. I ett kapitalistiskt samhälle är alla mänskliga relationer frivilliga, vilket förutsätter ett (lämpligen statligt) rättssystem som skyddar individens friheter och rättigheter. Går det verkligen att hävda att det finns en rättsstat som skyddar människors fri- och rättigheter i de länder där människor svälter eller saknar rent dricksvatten? Nej, knappast. Så varför beskriva dessa länder som ”kapitalistiska”?

Faktum är i stället att de länder vars invånare upplever omfattande fattigdom, svält och misär är just de länder i världen som kan visa upp de svagaste rättsstaterna med avseende på skydd för de individuella rättigheterna. Dessa länder har t ex ett närmast obefintligt äganderättsskydd.

De länder som du beskyller för att lida kval under ”kapitalismens” ok, lider tvärtom inte av för mycket kapitalism, utan de lider av att de nästan inte har någon kapitalism alls.

Du skrev: ”Ja, jag hatar kapitalismens förbannade orättvisa världsordning.”

Själv hatar jag alla de orättvisor som förekommer i alla länder världen över som har sin grund i ett svagt eller obefintligt skydd för individens fri- och rättigheter.