18 juni 2007

För att förstå...

...vad som händer i Palestina nu och varför, läs Ali. En bakgrund:

Inga kommentarer: