16 augusti 2007

Superorwell

- Dick, om man vill ha någonting gjort rätt, då får man göra det själv. Ungefär så kan vi anta att Karl Rove sade när Vita Husets marknadsföringsgrupp för Irakkriget träffades 2003. CIA:s oförmåga att presentera bevisning för massförstörelsevapen i Irak och den åldrande Irakiske diktatorns ovilja att fullgöra sin roll som överhängande hot mot världsfreden, båda dessa problem var överkomliga med ett tillräckligt mått av kreativ hållning gentemot den faktiska verkligheten.

Vita huset skred till verket med att fabricera bevis, feltolka indicier och måla ut ett hot som inte fanns, allt för att få sitt krig. En framgångsrik kampanj. Och kriget vann man lätt, även om man sedan med varje rimligt mått mätt har tokförlorat freden.

Nu är det nödvändigt igen för Bushadminstrationen att plocka fram sin patenterat fria hållning till sitt informationsunderlag. Den 15 september skall general David H. Petraeus och Irakambasadör Ryan Crocker avlämna rapport till kongressen med sina bedömningar av den militära och politiska situationen i Irak, och utifrån det föreslå militära åtgärder; utökning, omflyttning eller hemtagning av trupper.

Det är en viktig rapport, en bedömning gjord av den högsta ansvariga militära ledningen på fältet. Vita huset har fått en viss respit då krigskritiker inom både demokraterna och republikanerna inväntar resultatet. Det är alltså förenat med vissa risker om Petreaus och Crocker kommer till fel slutsatser.

För att vara på den säkra sidan skriver Vita Huset rapporten åt dom:
“Despite Bush's repeated statements that the report will reflect evaluations by Petraeus and Ryan Crocker, the U.S. ambassador to Iraq, administration officials said it would actually be written by the White House, with inputs from officials throughout the government.”
Vad spännande det ska bli att läsa resultatet.

[Via Bad Astronomy, som också skriver om Vita Husets nästa steg i upptrappningen mot Iran: Bushadministrationen har planer på att sätta upp Irans försvarsstyrkor på sin lista över terroristorganisationer. Tar terroristerna slut kan man skapa nya genom att redigera i listan. Will Bunch skriver mer om det.]

3 kommentarer:

Anja sa...

Krig är alltid smutsiga affärer. Det finns inga "rena" krig eller rättvisemärkta bomber. Alla som försöker påstå detta ljuger. Den enda renhåriga hållningen är att göra allt som står i ens makt för att undvika krig. detta framställs ofta som en feg hållning, men feghet är något som ofta används för att manipulera fram krig, för att manipulera in män (oftast) som soldater i krig. Om alla vägrar strida så får inte statsmakterna sina krig. För dom kommer aldrig att strida själva.

Anonym sa...

Ingen analys av nykolonialismen folkmorden och ockupationerna i mellanöstern är komplett utan att ta apartheidstatens del i beaktande.

Det är ingen hemlighet utan snarare fakta att arkitekterna bakom Irak Afghanistan och krigshoten mot Iran är denna världsparias lobbyister i vita huset och Pentagon.

Anonym sa...

Den vetenskapliga metoden:
1. Det här är bevisen.
2. Vad kan vi dra för slutsatser som stöds av första punkten?

Den politiska metoden:
1. Det här är slutsatsen.
2. Vilka "bevis" kan vi hitta(på?) som stöder första punkten?

//steelneck