09 maj 2012

Och allt skall vara slem

Det fanns dom som ville ha honom som partiledare men Pär Nuder sa nej. Det var väldans tufft gjort. Hur kan man säga nej till ”det finaste jobb en arbetare kan ha”? Såhär i backspegeln är det lätt att förstå varför. Samtidigt som Nuder fördes fram i partiledardiskussionerna var han i full färd med att håva in konsultmiljon efter konsultmiljon. Förra året var exceptionellt lönsamt för den tidigare socialdemokratiska VU-ledamoten: 12 miljoner i vinst före skatt i det egna konsultbolaget. Det är sju gånger mer än den årslön socialdemokraternas partiordförande – eller statsministern själv – får. Och som det skreks om Håkan Juholts lägenhetsbidrag. En ärta i jämförelse.

Vad är det som gör Pär Nuder så efterfrågad som konsult? Vilken exceptionell talang är det egentligen han besitter som gör honom till en så värdefull ”rådgivare” åt bland annat familjen Wallenbergs riskkapitalbolag EQT? Göran Greider sätter fingret på det, det är inte Nuder som är eftertraktad, det är hans partinål som hans kunder betalar för att komma åt:
”Få saker är så värdefulla för näringslivet som en riktigt fullfjädrad högersosse, alltså en socialdemokratisk politiker som via sin rörelse bär med sig ett visst symboliskt och solidariskt kapital som berättar att personen också tänker på det allmänna bästa och på de breda löntagarskikten.”
Pär Nuder har gjort samma resa som många andra höga socialdemokrater under senare år. Med varje ny resenär sker resan allt mer obehindrat och alltmer befriat från skamkänslor. Den ena toppsossens tvärsprång över till att uppbära lön för att företräda kapitalets intressen gör samma steg mer naturligt och ångetsbefriat för nästa toppsosse. moraliska och politiska barriärerna är nu helt nedrivna. Eller är det den moraliska kompassen som är trasig? Fast vem behöver en kompass när man numera har iphone och kan ringa efter Noppes helikopter om man går vilse i skogen.

I förra veckan var det Thomas Östros som med en smidig höftvickning gled ner i bädd med storbankernas lobbyorganisation Bankföreningen. Av pressfotona att döma var det med ett belåtet leende på läpparna. Som om han just vunnit något. Eller lyckats med att sälja en begagnad kostym till ett bra pris på Blocket.

Och det hade han ju. Han hade sålt sitt parti och tagit alla pengarna själv.

Det mest fascinerande med de socialdemokratiska topparnas lönsamma strömhopp över till andra sidan är att de inte överhuvudtaget tycks förstå detta. Att de verkligen verkar föreställa sig att det är dom själva som personer, deras enorma hjärnor, deras unika sociala kompetens, som gör dem så efterfrågade i näringslivet. Att de inte inser (eller gör de det?) att de i själva verket bara ägnar sig åt att sälja av – förverka – ett folkrörelsekapital som det socialdemokratiska partiets medlemmar och tidigare ledare byggt upp under 120 år av kamp, skolning och politisk tydlighet.

För, precis som Göran Greider konstaterar så handlar näringslivets värvningar av toppsossar om att få ta del av en specifik form av symbolkapital: ett moraliskt kapital.

Den andra sidan av myntet är emellertid precis lika viktig för borgerligheten: värvningarna av toppsossar syftar till att bryta ner arbetarrörelsens symbolkapital. Det syftar till att demoralisera - och förvirra - arbetarrörelsen och det ger väljarna intrycket av att vänster och höger är samma sak, har samma uppdragsgivare, delar samma intressen.

Varje sosse som hoppar över till svenskt näringsliv bidrar till att sudda ut de politiska skiljelinjerna och eldar upp det moraliska kapital arbetarrörelsen sitter på - det moraliska kapital som är folkrörelseorganiseringens främsta och helt oersättliga drivbränsle.

Detta är är precis vad borgerligheten vill uppnå. Den upprördhet, förtvivlan och frustration som socialdemokratiska väljare och medlemmar uttrycker över Östros och Nuders hopp ner i köttgrytorna är värd mycket mycket mer för borgerligheten än de futtiga miljoner de måste hysta över i ersättning till överlöparna. Det är ett vrakpris för att uppnå politisk hegemoni.

Tänk lite. Hur har egentligen moderaterna blivit så framgångsrika i att framställa sig själva som ”det nya arbetarpartiet” när man samtidigt för en politik som är fullkomligt usel för den breda arbetarklassen? Hur har moderaterna kunnat föra en politik som konsekvent gynnat den rikaste percentilen och samtidigt lyckats framstå som bättre socialdemokrater än socialdemokraterna själva?

Ja, naturligtvis, genom att först tömma socialdemokraterna på socialdemokrati, genom att utplåna skillnaden. Moderaternas omvandling började inte med att Schlingmann och Reinfeldt utnämnde partiet till”välfärdskramare”. Moderaternas omvandling till det nya arbetarpartiet började med omvandlingen av det gamla arbetarepartiet till ett förvirrat ”mittenparti”, med ledare som inte tvekar att sticka ner fingrarna i varje syltburk som motståndarsidan sticker fram under näsan på dom. Med ledare som, ärligt talat, framstår som ryggradslösa idioter.

För att moderaternas omvandling skulle kunna framstå som något annat än ett billigt och lättgenomskådat trick måste den moraliska gradienten mellan arbetarrörelsen och borgerligheten först utplånas. Det är den aktiva dödshjälpen som snubbar som Nuder och Östros får betalt för att utföra. Oklart om de begriper det själva.

Och bakom topparna som inte ser någon skillnad mellan rött och blått, som inte förstår skillnaden mellan folkrörelsedemokrati och lobbyism, mellan gemensam solidaritet och privat ägoism, följer alla de andra typerna – allt oftare dubbelavlönade av kapitalet samtidigt som de fortsätter att bära den socialdemokratiska rosen på kavajslaget – som påstår att socialdemokraternas svar på det förlorade väljarstödet måste vara att utplåna skillnaden ännu mer. Ty tillsist gäller att allt skall vara slem.

Och det passar det nya arbetarpartiet perfekt. För det är först när alla är en del av samma slem som en spinndoktor från Nacka och en arrogant lurgubbe från Täby kan framstå som ett rimligt par att leda landet.

17 kommentarer:

Olle Montanus sa...

Intressant post. Men jag tycker det finns en del luckor i resonemanget. För det första tror jag inte det är något "moraliskt kapital" näringslivet vill åt utan Nuders och Östros adressböcker. Jag tycker det är betecknande att Greider för fram denna tes då det mest visar att han verkar i en annan bransch med andra värderingar.

Vidare är det oklart varför enskilda aktörer i näringslivet skulle lägga sina slantar på att "bryta ner arbetarrörelsens symbolkapital". Jag tror att de har fullt upp med att tjäna pengar och det lär knappast öka deras vinst i förhållande till andra aktörer att lägga resurser på sådant.

Till sist: det Östros och Nuder ägnar sig åt är såvitt jag kan se fullt förenligt med gällande lagar och regler. Juholts lägenhetsbidrag handlade däremot om ett grovt missbruk av gällande regelverk. Därför haltar jämförelsen. Upprördheten blir större för att någon tillskansat sig något som denne enligt rådande praxis och rimliga tolkningar av regelverket inte har rätt till.

Sedan kan man naturligtvis fråga sig om det inte vore bättre ifall det fanns en norm att ledande politiker inte bör gå över till näringslivet alltför snabbt. Det kan nog vara bra att etablera en sådan norm -- men diskussionen kanske blir mer informativ utan romantiska föreställningar om "arbetarrörelsens moraliska kapital". För trots allt: det stora hotet mot politikernas oberoende är inte idag att socialdemokratiska politiker går till näringslivet -- utan att Moderaterna lever i symbios med de koncerner som är verksamma på marknaden för välfärdstjänster.

Erik Berg sa...

1. Wallenbergsfären och Bankföreningen har naturligtvis båda ett direkt intresse av att försvaga arbetarrörelsens förmåga att fungera och organisera sig. Wallenbergarna har inte uppnått en unik maktposition i Sverige genom att strunta i politik och fokusera på "att tjäna pengar" utan genom att ständigt agera strategiskt och långsiktigt. Och det är verkligen småslantar för dem att sätta 10-20 toppsossar på sin lönelista. Det är så lobbyism funkar i praktiken. Gör dina fiender beroende av dig.

Och nej, de behöver knappast heller Nuders eller Östros adressböcker, de flesta makthavare som står i de böckerna har de redan antingen på sina lönelistor eller sina gästlistor.

2. Jag ser inte denna slembildning mellan politik och näringsliv som ett problem för politiken - även om det givetvis försvagar demokraitn - utan främst som ett strategiskt problem för arbetarrörelsen. Att moderater pensioneras till reträttposter i näringslivet är varken upprörande eller underligt. Att sossar gör det är däremot politiskt strategiskt förödande - och demoraliserande - för arbetarrörelsen.

3. Du påstår att Håkan Juholt i höstas ägnade sig åt "ett grovt missbruk av gällande regelverk"... Vet inte om det är medvetet eller omedvetet av dig, men du VET väl till att åklagaren lade ner förundersökningen mot Juholt på grund av att han fann att det faktiskt inte hade begåtts något misstag från Juholts sida? Detta konstaterade även riksdagsförvaltningen när hela "affären" blåst över och det har också diskuterats en del kring detta i mer ansvarsfulla delar av massmedia. Har du missat detta eller föredrar du att förneka verkligheten?

Olle Montanus sa...

Jo, nu var ju inte tanken att det där med adressboken skulle tolkas bokstavligt; jag trodde det var uppenbart. Men bortsett från detta: varför skulle Wallenbergsfären ha ett intresse i att försvaga socialdemokratin? Man har ju Socialdemokraterna att tacka för sin maktposition! Jag tycker resonemanget haltar ganska rejält och verkar förutsätta en stor portion önsketänkande om vad arbetarrörelsen är och har varit.

Vidare: angående Juholt. Jag har inte påstått att han gjort något brottsligt. Däremot är hans tolkning av regelverket i uppenbar strid med dess syfte -- och detta är den stora skillnaden gentemot Nuder och Östros. Det är alltså inte beloppen som är avgörande, utan huruvida vederbörande cyniskt utnyttjar oklarheter i regelverken till egen fördel.

Intressant att du inte tycker Moderaternas kopplingar till välfärdskoncernerna är något problem. Det är ju just dessa kopplingar som leder till att det aldrig kommer att bli någon ordentlig genomlysning av valfrihetsreformernas konsekvenser. Din reaktion antyder att det för dig är viktigare att "arbetarrörelsen", trots otaliga historiska exempel på motsatsen, är obefläckad av kontakter med näringslivet, än att det förs en bra politik i Sverige.

Inom arbetarrörelsen har den sortens navelskådande dogmatism traditionellt lett till partisplittringar -- vilka som bekant inte varit särskilt bra för arbetarrörelsens moraliska kapital.

Erik Berg sa...

1. Jag tolkade naturligtvis inte adressboken bokstavligt, vad jag sade var att Wallenberg etc. inte direkt behöver ha Nuder och Östros för att öppna några dörrar åt dem som de inte själva kan öppna närhelst de själva vill. Det är Wallenbergsfären som definierar ordet ”dörr”. Och det är snarast Nuder och Östros som behöver ta hjälp av kapitalet för att öppna dörrar och få spännande namn att skriva i sina adressböcker.

2. Nej, Juholt ”utnyttjade” INTE ”cyniskt” ”oklarheter i regelverken till egen fördel” han följde reglerna precis såsom de var formulerade. Han YRKADE ju inte ens på att få någon särskild hyresersättning, han skickade ENDAST in en blankett där han fyllde i PRECIS DE uppgifter som riksdagsförvaltningen ville ha ifyllda angående vilken hyra han betalade för sin Stockholmsbostad. Sluta sprida lögner.

3. Jag har inget problem med att moderaterna har täta band till näringslivsintressen eftersom det så att säga ligger i sakens natur att näringslivets politiska gren umgås med näringslivets ekonomiska gren. De är ju dessutom oftast släkt så vem skulle kunna hindra dom? Däremot kan företrädarna för det riktiga arbetarepartiet naturligtvis inte med bevarad trovärdighet gå till sängs med privatkapitalet.

Olle Montanus sa...

Okej, jag noterar att du inte går in på det faktum att arbetarrörelsen i Sverige under årtionden aktivt arbetat för att upprätthålla Wallenbergsfärens maktposition. Gått till sängs med privatkapitalet har man gjort sedan Per Albins tid, jag trodde det var allmänt känt.

Jag förstår inte vari lögnen består. Har Juholts sambo fått sin hyra betald eller inte? Är syftet med regelverket att riksdagsledamöters sambor ska få bo gratis? Borde Juholt ha insett att så ej är fallet? Hade man väntat sig av en rättskaffens person att de reagerar och rättar till? För mig är alla svaren på dessa frågor uppenbara.

Jag har däremot inte uttalat mig om utseendet på den blankett Juholt fyllt i, så jag föreslår att du tar tillbaka din anklagelse.

Robert sa...

Olle:

1. Att sossarna och näringslivet haft en nära relation är ingen nyhet, det har gemene man känt till ända sedan Saltsjöbadsavtalets glada dagar. Det nya är att socialdemokratiska partitoppar hoppar av och sluter sig helt ogenerat till det motståndarlag man säger sig "bekämpa". Hur många s-ministrar och höjdare har blivit PR-konsulter och högavlönade rådgivare för Wallenberg innan Göran Perssons tid vid makten?

2. Är det viktigare att diskutera Juholts bostadsaffär (som dessutom gjordes helt enligt reglerna enligt polisen) än att s-politiker åtar sig tvivelaktiga uppdrag och förgör sin egen rörelse för sin karriärs skull?

Simsalablunder sa...

Olle Montanus påstår att Juholts tolkning av regelverket skulle stå "i uppenbar strid med dess syfte" och att det skulle vara den stora skillnaden gentemot bl.a. Per Nuder.

Per Nuder har lyft statsrådspension _samtidigt_ som han tjänat miljoner på sina konsultuppdrag. Som om inte det skulle stå i uppenbar strid med dess syfte.

Det finns visst personer som ställföreträdande krumbuktar sig.

Kerstin sa...

Bra skrivet Erik,
Prekorruption kallar jag sånt här: "Om jag, som politisk beslutsfattare, gör något gott för kapitalisterna så kan jag nog räkna med en senare häftig belöning från dem".
Får man sedan alla politiker att tävla om dessa belöningar så blir de politiska besluten förstås därefter. Så det är mer än att sälja ut S;s kapital, det är att högförräderi mot Arbetarrörelsen och dess ideologi.

Vi har sett det i USA, och svenskt näringsliv har lärt därifrån, hur man korrumperar och köper upp hela det politiska systemet och gör valen till meningslös lurendrejerigarnering på det kapitaliststyrda, det koporativa systemet.

Freddy sa...

Synd att Suhonen inte klarar vara lika klar och dräpande som dig

Anonym sa...

uppdatera oftare, jag älskar dig!

Anonym sa...

Vi saknar dina blogginlägg!

Martin Harling sa...

Lysande analys Erik! Vill läsa mer såna här - sakliga, genomtänkta och knivskarpa dräpor om avvecklingen av det politiska.

Anonym sa...

Analysen är gammal skåpmat. S har alltid mer eller mindre verkat för Wallenbergsfären. Att gamla gråsossar går över till Wallenbergarna är inget nytt. Partitoppen inom sossarna eller sosseadeln är alla hantlangare åt bourguasin.

Anonym sa...

Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give
it a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Fantastic blog and brilliant design.

Also visit my blog post ... diets that Work fast for women

Anonym sa...

Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look.

I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Fantastic blog and brilliant design.

Feel free to visit my homepage - diets that Work fast for women
My page :: diet that works

Anonym sa...

We stumbled over here by a different web page and thought
I may as well check things out. I like what I see so now i am
following you. Look forward to looking at your web page yet again.Review my weblog Http://safedietplans.Com

Anonym sa...

Founded in 2006 TOMS is a relatively new name in the shoe manufacturing industry. When Blake visited his sister in Argentina in 2006, he was devastated by the sight of all the young kids on the roads, all barefoot. His heart skipped a beat when he saw millions of young children spending their life without proper footwear.Most high quality shoes sold today are still made of leather just as they have been for centuries. Leather is still the material of choice for its durability and flexibility. Some leathers are more desirable than others and in this article we will go over some of the qualities of different leathers and how they are used.[url=http://www.cheaptomsbuy.com]Cheap Toms sale[/url] American ExpressAbout Where Do They Sell Toms footwear [url=http://www.onlinetomsoutlet.com]Toms Outlet[/url] Presently, exquisite designs are available in Toms shoes and those of you who are not much concerned about the price tags can opt for customized wider shoes. Some Toms shoes employ highly shock absorbent materials inside the shoe so as to facilitate ease of walking. Also, certain models have deeper toe boxes so that there is even more toe room for those who need it. You can find shoes with lycra and such stretchable materials as their top covering which will allow your feet to move around comfortably. There are many options available in the wider category of shoes which are light weight, flexible and durable. Where Can You Buy TOMS Shoes? [url=http://www.tomsfans.com]Cheap Toms Sale[/url] Every woman loves her shoes. There is no greater joy than buying a new pair and wearing them all the time. With Toms this joy is doubled because when you buy the shoe, a shoeless child gets to cover his feet! The main reason why Blake Mycoskie ventured into shoes for children and nothing else was because he observed that millions of children suffered various diseases because of not wearing shoes. They were even unable to go to school because of the lack of shoes. Toms not only gives away one shoe for every one shoe bought but also raises awareness for the people who go without the basic necessities of life everyday.
Relate Post
[url=http://businessworldng.com/web/articles/2643/1/Decentralisation-Of-Financial-Policy--Making-Powers-A-Necessary-Response/Page1.html#submitcomment]toms outlet high quality for you discount sale [/url]
[url=http://ww2.enjoy.ne.jp/%7Ebess/cgi-bin/bessbbs/bbs.cgi?+++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+no+post+sending+forms+are+found;]best toms high quality for you discount buy[/url]