28 februari 2006

Darwins mardröm


Den österrikiske filmaren Hubert Sauper har gjort en film om vår tids mörka fläck, världssystemets andra pol, de som förlorat i det socialdarwinistiska racet. De som inte var först med krutet eller bibeln. Darwin's Nightmare.

Filmen handlar om handeln med vapen och fisk i Stora Sjöregionen i Afrika. Där landar flygplanen från nord med 45 ton majs till FN:s evakueringsläger och vapen till inbördeskonflikterna och lyfter sedan med 50 ton fisk från Victoriasjön till de europeiska och amerikanska matmarknaderna. Detta är både mänsklighetens vagga och, mörkrets hjärta, berättar Hubert Sauper på sin hemsida:
These armed conflicts are the deadliest ones in history since the second World War. In the Eastern Congo alone, the casualties of war on each single day equal the number of deaths on September 11th in New York.
Darwin's Nightmare handlar om världshandeln och världssystemets inbyggda - och, för oss i Nord, välmaskerade - strukturer av exploatering och destruktion:
It is, for example, incredible that wherever prime raw material is discovered, the locals die in misery, their sons become soldiers, and their daughters are turned into servants and whores. [...] After hundreds of years of slavery and colonisation of Africa, globalisation of african markets is the third and deadliest humiliation for the people of this continent.
Riktigt viktig film.

1 kommentar:

Anonym sa...Feel frеe to visit my blog: payday loan online
Here is my blog - payday loans