24 maj 2006

Babylon + Marrakesh

De senaste dagarna har jag suttit instängd i ett mörklagt rum och gjort klart vårterminens slutinlämning, ett stadsomvandlingsprojekt i södra hamnen i Helsingborg. Söder om det nuvarande resecentrum finns idag ett område med hamnmagasin uppmarschområde för biltrafiken till Helsingörsbåtarna. Helsingborgs stad vill exploatera marken och bygga bostäder, som man gjorde i norra hamnen i samband med bostadsutställningen H’99.

Slutförslaget blev såhär, sett från nordväst (klicka för större bild):


Helsingborgs stad hade önskat sig en exploateringsgrad på 350% och förslaget bör betraktas som ett experiment i tätt stadsbyggande.

Med utgångspunkt från berberstaden Marrakesh belägen på Atlasbergens högland i Marrocko, fick stadsdelen smala till extremt smala gator. Den täta stadskärnan i Marrakeh har förstås sina komplikationer. Men det har också unika kvalitéer. De smala gatorna, ibland inte mer än några decimeter i bredd, skuggar mot hettan på dagen och håller kvar värmen under den kalla ökennatten. Transporter, som måste ske till fots, med åsnor eller små vagnar, är aldrig särskilt långa. Staden är aldrig död. Förslaget var ett försök att transkribera Marrakesh till nordiska förhållanden. Använda det täta gaturummet för att stänga ute Öresunds värsta snålblåst, hålla kvar värmen i stan på vintern och minska transportbehovet.

Samtidigt måste en sådan transkription vara en vidareutveckling och den måste kombineras med andra idéer för att inte bli steril. Min andra utgångspunkt var därför Babylons hängande trädgårdar. På taken, i mellanrummen, överallt där det är möjligt skall offentliga trädgårdar och grönska få bre ut sig. Ovanpå husen, etableras ett sammanhängande parkrum, med eget kommunikationsnät, öppet för allmänheten med tematrädgårdar, exotiska och inhemska växter, som erbjuder ett andningshål. Men också, kanske, en öppning framåt - till ett uthålligt, grönt och kompakt stadsbyggande.

Den täta stadsstrukturen lämnade också mycket fri yta på marken för att låta Helsingborgs stadspark fortsätta ner till vattnet i ett sammanhängande parkrum.

Programet för området ville ha ett antal publika byggnader, däribland ett mediatek, ett konferenscenter, ett stadsbad och en södra uppgång för Helsingborgs station. Några nedslag i förslaget, situationsplan längst ner i posten:
Elevation yttre oceanpiren:

Havsbadet, inrymt i gamla dockan:
Havsbadet utnyttjar den befinltiga dockan på platsen som rustas upp och förses med mindre bassänger i olika nivåer. Hela anläggningen är belägen under havsnivå. Vattencirkulation ombesörjs genom att havsvatten tappas in via damluckorna och sedan pumpas ut. En mindre byggnad för ombyte och bastubad etableras söder om dockan. Den befintliga hamnkranen sparas och används som lekredskap.

Konferenscenter:
Konferenscentret är tänkt som områdets entrébyggnad och utropstecken. Byggnaden tillåter rörelse över hela taket (extensiv äng) via en sluttande vandring upp från markplan i söder.

Mediatek:
Mediateket ligger tillsammans med badet och stadsdelscentrum grupperade i områdets absoluta mitt. Från mediateket är det inte mer än ett stenkast till södra stationen. Mediateket är gestaltat som en byggnad i två plan med en smal sektion i väster som fortsätter upp till fyra plan. Denna bildar fondvägg åt takträdgården. Bruttoarea 4500 kvadratmeter.

Uppgång södra stationen:
Södra stationen är utformad som ett tråg med öppet dagsljus ner till spåren och på perrongen i mitten ett rätblock i glas. Kiosk, toaletter och kommunikationsvägar ner till plattform är inrymt i glasbyggnaden som nås via broar över tråget.

Stadsdelscentrum:
Stadsdelscentrum är en byggnad som inte finns med i programmet utan tillkommit i förslaget. Byggnaden ligger i den geografiska och rörelsemässiga mittpunkten av stadsdelen och innehåller diverse olika funktioner som måste finnas i en modern stadsdel: öppna verkstäder, möteslokaler, dagis, ev. grundskola, ev. butik, specialtvättstuga med mera. Utbyggnaden på taket innehåller ett trädgårdscentrum.

Exempel på kvarter:


Takvy över yttre delen av oceanpiren:

Takvy över hela stadsdelen sedd från konferenscentret med mediateket i förgrunden:

Situationsplan (klicka för större):

Inga kommentarer: