18 maj 2009

Norge: först in, fritt ut

Norge, är som bekant inte medlemmar i EU. Trots att två försök gjorts, -72 och -94, att piska in landet så har den sista sovjetstatens tjurskalligt röstat nej till den enda vägen.

Nu verkar det trots utanförskapet som om det inte går någon direkt nöd på dom, de får vara med i de sammanhang som räknas och när det kommer till handeln med EU-länderna har Norge fullt tillträde till den inre marknaden via det mellanstatliga EES-avtalet, utan att för den skull behöva köpa de negativa harmoniseringar och påtvingade direktiv och förordningar på andra områden som medlemskapet innebär för fullvärdiga EU-medlemmar.

En avundsvärd position, alltså, en bevarad rörelsefrihet. Bittert menar svenska EU-anhängare i ena stunden att norrmännen "plockar russinen ur kakan" och i nästa stund att de genom EES-medlemskapet tvingas acceptera EU-lagstiftning för den inre marknaden utan att ha inflytande över dess utformning.

Detta är dock inte sant. Intressant nog har Norge tvärtom inflytande över EU:s lagstiftning för den gemensamma inre marknaden på ett tidigare stadium än vad Sverige har, något som regleras genom EES-avtalet som ger Norge konsultativt tillträde på expertnivå till kommissionen då denna förbereder ny lagstiftning. Sverige och de övriga medlemsstaterna släpps in i den processen först då kommissionen levererat ett färdigt lagförslag.

Norrmännen inte bara plockar russinen kakan, de är dessutom med och bestämmer hur många russin den ska innehålla. Smartast igen.

6 kommentarer:

Anonym sa...

De slipper få sina hav dammsugade av €Us fiskeflottor och hytterna ägs inte av 1 miljon tyska bankirer...

Robban sa...

Erik:

Det här måste du blogga om! Koppla det till klimat- och finanskrisen om du kan.

http://svt.se/2.103970/1.1552966/det_varas_for_extremhogern?lid=puff_1554119&lpos=lasMer

malin sa...

man blir mer och mer avundsjuk på lillebror...

mandarin sa...

Du skriver att Norge har "inflytande över EU:s lagstiftning för den gemensamma inre marknaden på ett tidigare stadium än vad Sverige har", och detta genom EES-avtalet.

Det var intressant.

Jag har alltid förstått det så att EES-avtalet ger Norge rätt att ta plats i kommissionens expertgrupper och kommitteer inom de områden som berörs av avtalet, och att Norge där får delta på samma sätt som medlemsstaternas experter, varken mer eller mindre.

Det kan noteras i förbigående att Norge, till skillnad från EU-medlemsstaterna, inte kan medverka i alla EUs expertgrupper. Inte heller har norrmännen någon formell beslutsrätt när väl lagförslaget är framlagt och ska behandlas, ändras och antas; däremot ålägger avtalet Norge att införa och tillämpa all EES-relevant lagstiftning, som Norge alltså inte kunnat påverka annat än i de förberedande stadierna.

Det skulle vara spännande att höra varifrån du fått uppgiften att Norge skulle ha tillgång till EUs lagstiftningsprocess på ett tidigare stadium än EUs egna medlemmar.

Min spontana gissning är att det rör sej om ett fenomen jag sett flerfaldiga gånger: alltigenom falska uppgifter om EU sprids från blogg till blogg, utan någon som helst källkontroll, som en intellektuell form av skabb.

Men jag kan förstås ha fel och vi kan alla lära oss något nytt. Så var i EES-avtalet står det här och var fick du informationen ifrån ?

Erik Berg sa...

@Mandarin: Tack för synpunkten. Över lag finns det verkligen ingen anledning att romantisera EES-avtalet. Som jag förstått det hela har dock EES-länderna en direkt rätt (artikel 81, 99, 100 och 101) att delta i kommissionens expertgrupper vid förberedandet av ny lagstiftning i egenskap av EFTA-medlemmar, medan var och en av EU:s 27 medlemsstater inte har någon sådan given möjlighet att vara representerade i expertgrupperna. Experter från t ex Sverige kan medverka i en expertgrupp om kommissionen bedömer att deras expertkunskap är relevant, men det finns ingen given rätt för medlemsstaterna att delta i alla expertgrupper. Det innebär i praktiken att EES-länderna får ett bredare deltagande än EU:s egna medlemsstater i beslutsformandet i de frågor som rör avtalsområdet. Precis som du påpekar så saknar EES-länderna inflytande över det formella antagandet av besluten, men deltagandet i beslutsformandet är ett minst lika viktigt verktyg.

Och, ja, EES-länderna får endast medverka i kommissionens expertgrupper inom de områden som avtalet omfattar, allt annat vore märkligt och saknar helt poäng då de istället självständigt formar sin egen politik på de områden som ligger utanför avtalet.

mandarin sa...

Men var ser du i dessa artiklar att EFTA-staterna har direkta rättigheter som EU-medlemmarna saknar ? Om jag läser artiklarna du hänvisar till, i de stycken som rör just experterna, kan jag bara tolka det, precis som jag skrev innan, som att EFTA-staternas experter ska behandlas på precis samma sätt som EUs egna experter:

"Article 99
1. As soon as new legislation is being drawn up by the EC Commission in a field which is governed by this Agreement, the EC Commission shall informally seek advice from experts of the EFTA States in the same way as it seeks advice from experts of the EC Member States for the elaboration of its proposals..."

"Article 100
The EC Commission shall ensure experts of the EFTA States as wide a participation as possible according to the areas concerned, in the preparatory stage of draft measures to be submitted subsequently to the committees which assist the EC Commission in the exercise of its executive powers. In this regard, when drawing up draft measures the EC Commission shall refer to experts of the EFTA States on the same basis as it refers to experts of the EC Member States..."

För det andra rörde min fråga ju vad stöd du har för påståendet att EES-avtalet ger Norge tillträde på expertnivå *före* EUs medlemsstater. Du skriver ordagrant:

"EES-avtalet...ger Norge konsultativt tillträde på expertnivå till kommissionen då denna förbereder ny lagstiftning. Sverige och de övriga medlemsstaterna släpps in i den processen först då kommissionen levererat ett färdigt lagförslag."

Och det ser jag än mindre något stöd för i paragraferna du hänvisar till. Så jag måste nog fråga igen: var i avtalet står det här och var fick du informationen ifrån ?