06 december 2010

We, the Small People


Det här var lite småkul. En undersökning från konsultföretaget Source slår hål på myten om att chefer inom privat sektor skulle vara mer begåvade än sin offentliga kollegor. Enligt Source är det snarare tvärtom:
”Resultaten från begåvningstesten och personlighetstesten var entydiga – den enda signifikanta skillnaden stod att finna i begåvningen. Ledare på exekutiv nivå i den offentliga sektorn visade sig helt enkelt ha en högre Generell begåvning jämfört med sina kollegor på motsvarande nivå i privat sektor [...] I övrigt fanns inga signifikanta skillnader i begåvning, riskbeteende eller personlighet såsom ambitionsnivå mellan ledare inom privat respektive offentlig sektor.”
Myten om den offentliga sektorns inkompetens vårdas ömt inom det privata näringslivet där den bland mycket annat nyttjas som försvar för varför en genomsnittlig direktör ska tjäna mer än statsministern och mångdubbelt mer än välfärdens hjältar, men resultaten pekar alltså både mot att det går att attrahera kompetenta och begåvade chefer utan att erbjuda fantasilöner och att den privata sektorn trots högre lönenivå misslyckats med att attrahera de mest begåvade cheferna.

Förhållandet kan dock vara påväg att ändras, enligt utredaren Jana Cagin, eftersom offentlig sektor under lång tid aktivt har förknippats med en ”negativ (själv)bild”. När unga akademiker idag i högre utsträckning än förr väljer bort offentlig sektor som arbetsgivare, så är den främsta orsaken enligt Cagin den ”låga status som förknippas med offentlig verksamhet”.

De flesta av de chefer som ingick i studien hade också mycket riktigt påbörjat sin karriär inom offentlig sektor ”när det fortfarande sågs som något hedersvärt att vara en samhällstjänare” skriver Source och sätter fingret på den förändring som väntar när den nuvarande exekutiva chefsgenerationen ska ersättas:
”Om tio år har de flesta som var med i den här studien hunnit gå i pension och den nya generationens ledare hunnit tillträda. Frågan är då om en liknande studie kommer visa samma resultat, eller kommer dagens oförtjänt dåliga rykte hunnit bli en självuppfyllande profetia där man inte längre lyckas attrahera de bästa medarbetarna?
Det är, som Source konstaterar, fråga om ett oförtjänt dåligt rykte. Som inte bara odlas inom privat verksamhet och bland borgerliga politiker, utan också, vilket är allvarligast, bland offentliganställda själva. Min personliga erfarenhet är att många chefer inom offentlig sektor har internaliserat myten om offentlig verksamhet som sämre och mindre effektiv än privat och inte förstår de fundamentala skillnaderna i verksamheternas målsättningar. Istället försöker de få den offentliga verksamheten att likna privata företag. Det är också vad tidens dominerande förvaltningsfilosofi föreskrivit.

Ytterst är detta dåliga självförtroende och låga status resultatet av ett medvetet politiskt projekt med målet att undergräva all offentlig verksamhet och slå upp allt större hål för privata företag att göra vinster på "välfärdstjänster".

Konsekvensen av att den offentliga sektorns särskilda idé inte värnas mot angreppen är i slutändan att dess särskilda idé försvinner och att det därför, allt annat oaktat, blir allt svårare att upprätthålla en hög kvalitet. Den offentliga sektorn har nämligen alltid varit beroende av medarbetare på alla nivåer som ser sitt uppdrag som viktigt och sätter en personlig stolthet i att göra det väl, att bära samhället. Det emotionella engagemanget kan inga privata arbetsgivare stampa fram, med aldrig så fläskiga incitamentsprogram.

Idag borde SKL, Statskontoret etc lära av historien och urskilja hur det historiskt har varit möjligt att attrahera toppbegåvningarna till offentlig verksamhet: var tydliga med idén i det offentliga uppdraget, lek inte affär utan arbeta upp en gemensam stolthet över det som stat, kommuner och landsting gör. Ni kommer få hängivna, engagerade och begåvade chefer som det privata näringslivet bara kan drömma om.

Att bygga en stolthet räcker dock inte, om den rådande förvaltningsdoktrinen samtidigt obönhörligt fortsätter att driva all offentlig verksamhet mot successiva försämringar genom styrsystem som konstant sätter ekonomiska mål före verksamheten. Då kommer stoltheten spricka som en uppblåst ballong i mötet med den krassa verkligheten där det finns allt mindre att faktiskt vara stolt över. Det är därför också nödvändigt för en offentlig sektor som vill förbli relevant och attraktiv att göra upp med den omöjliga ekvationen "att politiker ständigt ska ha fokus på att pressa kostnader, till skattebetalarnas nytta, samtidigt som krav riktas mot personalen att leverera mer volym och bättre kvalitet för pengarna." Som kloka Lena Sommestad konstaterar är det nödvändigt att i den ideologins plats istället bygga starka "institutioner och styrsystem som är utformade för att värna allmänintresset."

4 kommentarer:

Kerstin sa...

Jag har fortfarande kvar en artikel från AB (någonstans, tror den är c:a 10 år gammal), där man hade kollat upp studentbetygen för näringslivets ledare. Samtliga av de "stora", med undantag för Percy Barnevik, hade tämligen usla eller i bästa fall medelmåttiga studentbetyg. Inte minst var de ganska dåliga i mate :-).

Jan Wiklund sa...

Samtidigt finns det mycket som tyder på att det är just högre chefer inom offentlig förvaltning, typ Ulf Dahlsten, som har drivit på New Public Management-dravlet. Syftet skulle i så fall vara att det är häftigare och roligare, och inte minst lönsammare, att vara kapitalist för offentliga medel än att vara byråkrat. Alltså ett fall av plundring av den verksamhet man är satt att leda.

Erik Berg sa...

@Kerstin: Brister i begåvning kompenseras dock mer än väl av testosteron och manliga nätverk.

@Jan: Ja de cheferna finns ju i allra högsta grad, och i stigande utsträckning har man en känsla av mot toppen av pyramiderna inom förvaltningar och bolag. Många av de där typerna är rekryterade från näringslivet, och en del har ju rentav, som Dahlsten, valts ut just för att agera samvetslösa och oömma skarprättare. Skulle vara intressant att se vilken chefsnivå undersökningen handlar om, gissar att det rör sig om högre mellanchefer.

Kerstin sa...

Erik:
Om det är för mycket testosteron då är det riktigt illa :-)
Men annars är det nu så att männens testosteronproduktion avtar med åren, så de bestämmande gubbarna har mindre av den varan än totalt maktlösa tjugofemåringar.

Jag har desutom länge sagt att Sverige ryssifieras, bara i lite långsammare takt än Ryssland. Somliga stjäl våra gemensamt ägda företag andra använder dem för egna giriga målsättningar. Så jag håller helt med Jan Wiklund här. Elproducenterna är just nu de bästa exemplen där man inrättat en bluffmarknad som endast är till för att förvilla svenskarna och suga ur oss så mycket som möjligt.