11 januari 2009

Dan Bern

Den amerikanske musikern Dan Bern verkar i samma tradition som Bob Dylan, Woody Guthrie, Phil Ochs och andra protestsångare. Musik med humor och stort hjärta. Den här versionen av hans "President" från 2004 har försetts med en väldigt rolig video av Sex Mahoney (text):