02 februari 2006

Avgiftsfri kollektivtrafik bättre för Göteborg

Insändare till GP 2/2

Borgaralliansen deklarerade i GP 1/2 att man är emot trängselvgifter i Göteborg. Modigt att göra det samma dag som invektion och avgaser gjort stadsluften livsfarlig att andas.

Borgarna presenterar några få tandlösa och till intet förpliktigande förslag för att ”förbättra kollektivtrafikens image” genom att ”bedriva omfattande reklam- och informationskampanjer”.

Men i första hand vill man slå vakt om massbilismen. För de fattiga småbarnsmammornas skull.Borgarna skriver att en trängselavgift framförallt skulle slå mot ”kvinnor med låg inkomst och med barn som måste ha bilen för att komma till sina arbeten.” Förutom ett lustigt syftningsfel så är påståendet också ett pinsamt försök att blanda bort korten. 70% av bilisterna i Sverige är män, en trängselavgift skulle framförallt betalas av män.

Är borgarna uppriktiga i sin omsorg om lågavlönade småbarnsmammor och andra ekonomiskt pressade grupper, som ungdomar och pensionärer, så vore den verkligt verkningsfulla åtgärden att genomföra en nolltaxa på kollektivtrafiken. Orealistiskt? Inte alls! Då landstingspolitiker i Stockholm räknade på saken kom man fram till att avgiftsfri kollektivtrafik kan genomföras med en skattehöjning på 1,24 kronor. Alla inkomstgrupper med en månadsinkomst på mindre än 40 000 kronor skulle gynnas, även om man inte åker kollektivt dagligen.

Det som länge varit vardag framstår ofta som självklart och givet. Men att vi betalar buss och spårvagn via avgifter medan bilismens väg-, miljö-, och trafikskadekostnader betalas via skatten, det är ingen naturlag. Det är bara gammal dålig klasspolitik, en institutionaliserad kriminalitet. Idag subventionerar vi bussresenärer via vår skattsedel bilisternas framfart.

En verkligt offensiv trafikpolitik för Göteborg vore att via skatten göra kollektivtrafiken till den generella och avgiftsfria transportlösningen för alla Göteborgare. Det är också först då, när kollektivtrafiken blir en generell nyttighet, när vi alla regelbundet möts på bussen, som det blir omöjligt att fortsätta köra över kollektivtrafikanterna med en underdimensionerad kapacitet. Bättre än alla reklamkampanjer i världen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt rätt! Jag håller på att göra en argumentation i skolan, det som du skrivit har varit till stor hjälp. Tack så mycket.

Erik Sandblom sa...

Fördelningspolitiken i kollektivtrafiken finns redan genom att driften är subventionerad till hälften. Dessutom ratas kollektivtrafiken av bilister för att den är för långsam och med för många byten, inte för att den är dyr. Lägg istället pengarna på storKringen med tunnel Linnéplatsen-Stigbergstorget och sen bro Stigbergstorget-Lindholmen, med mera.

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv för alla, inte en socialtjänst för de stackars fattiga. Så länge den inte är attraktiv så kommer man inte få de volymer som behövs för att täcka kostnaderna.

Nolltaxa är dåligt för gång- och cykeltrafiken som är oändligt billigare och miljövänligare än kollektivtrafik. Och snabbt går det, man cyklar fem kilometer på 15-20 minuter dörr till dörr. Den omotoriserade trafiken är också mindre bullrig, mer hälsosam och stadsvänligare jämfört med kollektivtrafiken.

Spårtrafiken är bättre på längre avstånd, fem kilometer och uppåt. Man kunde binda ihop spårvägen med pendeltågen genom en gångtunnel från Liseberg station till St Sigfrids Plan, och genom en gångbro mellan Kaggeledstorget och Sävenäs station. Genom att dra en ny spårvagnslinje från St Sigfrids Plan till Chalmers och Sahlgrenska så snabbar man resor dit med Kungsbackapendeln med minst tio minuter.

Som stadsbo skulle jag också vilja se tysta hybridbussar. Det finns många bra saker att göra med biljettintäkterna.