22 oktober 2006

Trovärdig rapport om antalet döda i Irak


Fär två veckor sedan publicerade the Lancet, som få lär ha missat, en ny studie om antalet dödade i Irak. Studien uppskattar en dödssiffra på omkring 650 000 döda civila som en direkt följd av kriget. En majoritet av de döda (91.8 procent) är en direkt följd av våld. Precis som den förra studien i the Lancet, publicerad strax innan amerikanska presidentvalet 2004, har den här blivit till lika delar ifrågasatt och ignorerad.

Ifrågasättandet kan lätt skapa bilden av att studien är omdebatterad och därför osäker, men bland experter är enigheten total om att studien genomförts på ett korrekt sätt och att resultaten är trovärdiga. Kritiken kommer från politiska krafter som vill undergräva rapportens kredatibilitet. Metoden är att sprida bilden av att resultaten är omdiskuterade och därför opålitliga.

Samma strategi har använts för att sprida osäkerhet om den globala uppvärmningen. Expertisen i den vetenskapliga pressen är helt överens om att uppvärmningen är ett faktum, men i populärpressen i USA har nästan hälften av artiklarna talat om osäkerhet i hur resultaten skall tolkas. Tobaksindustrin jobbade länge framgångsrikt på samma vis för att misskreditera forskning som visade på sambandet mellan rökning och lungcancer. Lobbying är ett mäktigt vapen.

Barnläkaren Curren W. Warf vid Childrens Hospital Los Angeles Dr. Warf skriver på The Huffington Post:
Since the media has been unable to find a scientist critical of the study, they've turned to policy wonks with literally no expertise in the health sciences. Danielle Pletka of the American Enterprise Foundation derides the study, but her advanced degree is in international studies. Neither does Anthony Cordesman of the Center for Strategic and International Studies nor Michael E. O'Hanlon of Brookings have a health background. At his October 11 press conference President Bush asserted "No, I don't call it a credible report." He said he asked the generals and the generals told him it was wrong. When asked to give a precise number of Iraqi war-related deaths the President demurred, saying "I do know that a lot of innocent people have died."
Lancetstudien är genomförd enligt regelboken, med precis samma metod som används i andra studier för att fastställa antalet dödsoffer i väpnade konflikter, och i samband med naturkatastrofer, inklusive tsunamin i indiska oceanen, inbördeskrigen i Kongo, Rwanda, Sudan och Jugoslavien. Les F. Roberts som är huvudförfattare till rapporten om Irak stod år 2000 för den studie i Kongo som med en likartad undersökningsmetod fann att 1.7 miljoner människor hade dödats under den 22 månader långa väpnade konflikten. Vid det tillfället var reaktionen dramtisk och, som han själv lakoniskt konstaterar i en intervju i The Chronicle: "Tony Blair and Colin Powell have quoted those results time and time again without any question as to the precision or validity."

När det handlar om offren för den amerikanska ockupationen anses författarna Roberts och Hopkins plötsligt inte längre vara trovärdiga. Curren W. Warf skriver, intressant:
Despite the scientific rigor of the Hopkins' study, there is a danger that the unsubstantiated criticism by administration. In this age, where fact shares equal time with conjecture, critics have attempted to discredit the Hopkins' study without specifically addressing the science whatsoever. If the administration believes the Hopkins' study to be flawed, the federal government should fund its own study of Iraqi mortality, and submit the methodology and results to a medical journal subject to independent peer review. After all the Hopkins' study was funded in large part by a $50,000 grant from MIT; surely the federal government could afford such a study.

1 kommentar:

Unknown sa...

Fantastiskt att folk är så godtrogna och lätta att manipulera, särskilt med tanke på hur mycket info. som finns tillgängligt om man verkligen vill veta!