26 oktober 2006

Uppdrag: säkra Tyska intressen

”Militären måste fortsätta att ställa om försvaret från ett invasionsförsvar till en mobil och rörlig kraft som snabbt kan sättas in i internationella uppdrag.”
Nej det är inte svenska försvaret det handlar om den här gången, även om vi likt kusinen från landet ivrigt kutar i just den fåran, utan det Tyska.

I en ny säkerhetspolitisk vitbok slår Tyska regeringen fast en ny ”säkerhetspolitisk strategi”:
”Försvaret ska säkra tyska globala intressen och understödja och säkra tysk utrikespolitisk handlingskraft, står det i dokumentet. De mer konkret uttrycka uppgifterna handlar om att säkra fred, handel och bekämpa terrorism.”
Som fallet är med alla dokument i den förmenta humanismens tidsålder måste det nakna intresset bäddas in i lullull, men här är det ändå ovanligt lätt att mellan raderna läsa ut de egentliga målen.

”Tyska globala intressen” och ”utrikespolitisk handlingskraft” skall säkras med militärt våld när så behövs. Och i begreppsparet ”fred och handel” är det väsentliga ordet handel, inte fred. Om någon nu trodde annat. Fred är bara ett mjukt ord som det hårda ordet handel tyvärr måste luta sig mot nuförtiden, annars blir folk tydligen upprörda.

Som tur är har upprördheten minskat med åren, som Ekot skriver: ”De politiska uppslitande konflikterna inför insatserna har också avklingat.”

Nu är man mest upprörda borta i Afghanistan ibland. Men vem märker väl det i fredens Europa?

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: