09 maj 2007

Starkt av vänstern i Göteborg


Jag har ingen direkt insyn i förhandlingarna eller fullmäktigegruppens arbete i Göteborg, men det är uppenbart att det stormar en del just nu. ”Vänstermajoriteten spricker” skriver DN idag, orsaken är att vänsterpartiet vägrat gå med på att sänka kommunalskatten med 25 öre.

Att riskera att fälla en vänstermajoritet och därmed bana väg för högern är aldrig bra, men en skattesänkarpolitik är inte heller i rådande högkonjunktur en vänsterpolitik och vad ska man med makten till om man inte använder den till föra sin politik? Elsie Norberg, ordförande för vänsterpartiet i Göteborg säger till GP:
- Det är inte vår politik att sänka skatten när det finns stora problem inom barnomsorgen att åtgärda.
Det är helt rätt. Trots den brinnande högkonjunkturen råder det sparbeting i många stadsdelsnämnder, däribland min egen stadsdel Backa. Det är skämmigt att se nedläggningar av viktiga ungdomsverksamheter, som Brunnshuset, samtidigt som de privata inkomsterna fortsätter att växa.

[Uppdaterat 17:38]:

Vid presskonferensen klockan 14.00 utvecklade Marie Lindén och Ana Rubin vänsterpartiets beslut att bryta budgetsamarbetet. Ana Rubin sa:
"Vi har svårt att se något ekonomiskt utrymme för skattesänkningar när vi dagligen bryter mot lagar inom till exempel förskolan och när klyftorna ökar i Göteborg mellan dem som har jobb och dem som är arbetslösa, mellan dem som har bostad och dem som är bostadslösa"
GP skriver vidare:
"Det har tidigare framgått att vänsterpartiet inte går med på att sänka kommunalskatten med 25 öre som s och mp har föreslagit. I stället vill v satsa på skola, förskola och äldreomsorg. Budgetsamarbetet mellan s, mp och v har därför spruckit och vänsterpartiet har lämnat kollisionen. [sic!]

Vänsterpartiet har förslag på hur överskottet ska fördelas inom kommunen. Det handlar om lönehöjningar för lågavlönade kvinnor inom den offentliga sektorn med 500 kronor i månaden. Marie Lindén hävdar att låglönesatsningen har funnits med som en vänsterpartistisk fråga från början i budgetförhandlingarna.

Vänsterpartiet vill också göra kollektivtrafiken helt gratis, även under kvällar och helger, för kommunens skolungdomar.

Enligt vänsterpartiet finansieras samtliga dessa förslag av de 220 miljoner kronor som den omtvistade 25-öringen inbringar. Partiet räknar med att satsningarna på äldreomsorgen kostar 100 miljoner, lönesatsningen 100 miljoner och gratis kollektivtrafik för skolungdomar 20 miljoner kronor."
Vänsterpartiets Göteborgs hemsida tillkommer ytterligare bakgrund:
- Göran Johansson kom i det absoluta slutet av förhandlingarna med ett färdigarbetat förslag om en skattesänkning på 25 öre, säger Marie Lindén, kommunalråd. Miljöpartiet gick med på det direkt medan jag meddelade att Vänsterpartiets förhandlingsgrupp inte skulle acceptera det. Efter att ha talat med förhandlingsgruppen och övriga i fullmäktige enades man om
att säga nej.[...]

- Varken vi, (s) eller (mp) gick till val på en skattesänkning. Vi vill skapa fler jobb och bygga fler bostäder, förbättra skolan och öka kvinnors löner. Allt det blir omöjligt med en skattesänkning. Det man kallar för "reformutrymme" försvinner helt med socialdemokraternas och miljöpartiets skattesänkning [säger Elisa Norberg]
Nu återstår att hålla linjen hela vägen och markera det för Göran Johansson, som enligt GP "inte kände någon större oro" och "med viss sarkasm" sade att "Vänsterpartiet kan ju alltid rösta fram borgerliga förslag."

Ja, Göran. Det kan vi ju faktiskt göra! Självfallet inte så långt som att stödja ett borgerligt budgetförslag, men så långt att man istället för att lägga ner sina röster yrkar avslag på (s)+(mp)-budgeten. Därmed skulle fullmäktige sakna en majoritet som på egen hand kan genomdriva ett budgetförslag och det återstår att antingen förhandla om budgeten på allvar eller köra ett nyval.

[Uppdaterat 18:00]:

Ser att GP redan publicerat morgondagens ledare på nätet. Vänsterns agerande beskrivs "oskicklighet och principrytteri". Stigmatiseringen av den som förordar en annan väg har börjat. I sak kommenterar GP:s ledare över huvudtaget inte vänsterpartiets argument, att det saknas pengar till den offentliga servicen i stadsdelsnämnderna och att en skattesänkning därmed är oförsvarbar.

Inga kommentarer: