30 juli 2009

Gotlands stränder

Givetvis måste regeringen avsätta Marianne Samuelsson. Att hon ännu sitter kvar som landshövding på Gotland mer än ett dygn efter avslöjandena om hur djupt korrumperat hon agerar är tecken på ett svagt ledarskap – en passivitet som hade nagelfarits i media om det varit en socialdemokratisk regering – och en försiktighet som kan tyda på att attityden är mer utbredd. Att Marianne Samuelsson sitter kvar undergräver förtroendet för länsstyrelsernas oväldighet och ytterst för hela statsförvaltningen.

Länsstyrelserna är statliga myndigheter och landshövdingarna är direkt tillsatta av regeringen – de kan också avsättas av regeringen och de måste avsättas om de som statens företrädare visar sig synnerligen olämpliga eller begår direkta lagbrott. Att Marianne Samuelsson har gjort precis detta kan det inte råda några tvivel om för den som hört bandinspelningen. Intervjuad av Ekot stod hon också för vad hon sagt om att i strid med lagen ge rika personer en positiv särbehandling, just för att de är ”viktiga”. Hon ångrade dock att det hamnade på band. Sen gick hon under jorden.

Så kan man inte heller göra. Att vara chef innebär att ta ansvar också när ansvar utkrävs. Ja, rentav framförallt då. Annars kan man söka ett jobb med mindre ansvar.

Nu hävdar en del att det som uppdagats illustrerar hur problematiskt det är med landshövdingar tillsatta på politiska meriter snarare än på formell kompetens. Den kritiken missar vad frågan handlar om. Marianne Samuelssons attityd är mer än en isolerad akt av inkompetens, den är framförallt ett exempel på vad som händer i många beslutsrum i avsaknad av transparens. I just det här fallet fanns det en tjänsteman på plats som var tillräckligt djärv för att i smyg spela in vad som sades – heder åt den personen. Oftast finns inte den flugan på väggen och opportunismen når därför aldrig allmänhetens kännedom.

Björn Eriksson, landshövding i Östergötland, talade i gårdagens Studio Ett om att länsstyrelserna många gånger har att göra svåra avvägningar mellan motstridiga intressen. Det är riktigt. I fysisk planering finns det sällan en perfekt lösning, alla vägval rymmer också baksidor som drabbar någon negativt. Det enda sättet att se till att avvägningarna blir så rimliga som möjligt och vinner ett brett stöd är att de avhandlas transparent. Bara på det viset kan allmänna tvivel om att beslut grundas på hemliga hänsynstaganden och uppgörelser, undvikas. Bara så kan det undvikas att beslut faktiskt grundas på hemliga hänsynstaganden.

Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet har betytt mycket för allmänhetens förtroende för myndigheterna och den offentliga förvaltningen. Samtidigt har de aldrig ensamt varit tillräckliga för att motverka korruption, transparensen har alltid varit kringskuren och begränsad, i viss mån en illusion. Trots det har korruption och opportunism i Sverige motverkats av en stark förvaltningstradition och en rättsmedveten tjänstemannakår med kunskap och självförtroende att argumentera mot såväl sina chefer som mäktiga typer som trott sig kunna köpa sig särskilda rättigheter. Uppdraget för den goda tjänstemannen har varit enkelt: värna om lagen och allas jämlikhet inför denna, utan att ta några andra särskilda hänsyn.

Spridda röster (och vissa tramsgubbar) har liksom Marianne Samuelsson menat att företagare som ”skapar arbetstillfällen” kan förtjäna en positiv särbehandling. Det kan tjäna som en etappmätare på hur långt det politiska projektet att bryta ner jämlikhetsidealet har hunnit. En annan landshövding, Gunvor Engström i Blekinge uttrycker direkt sympati för Samuelssons agerande:
– Jag kan förstå hur hon tänker om det handlar om en otroligt viktig person, men jag kan förstå att vissa medborgare kan undra varför han ska ha förtur. Det är en känslig fråga, men det kan vara särskilt viktigt i vissa län att värna om de entreprenörer som finns.
Annorlunda uttryckt menar Gunvor Engström att det ligger i allmänhetens intresse att politiken och det offentliga krusar för privata särintressen för att ”värna om de entrepenörer som finns”.

Återigen ett långsiktigt värderingsprojekt som har givit utdelning för överklassen: föreställningen om att företagare är en ovanlig och särskild art som måste behandlas med silkesvantar för att förbli på gott humör. Får inte företagsägarna bygga sina privata golfgreener på stranden så kanske de flyttar sina företag någonannanstans. Får de bygga så flyttar de visserligen troligen produktionen ändå, men de bor i alla fall kvar själva och handlar det extradyra vinet på systemet, vilket ju ändå är mer än vad svenne banan gör.

Den ekonomiska makten har verkligen lyckats muta in ett priviligerad position: på pappret jämlika, i praktiken en adel med särskilda rättigheter.

Det är förstås ingen nyhet. Det är korporativismen i praktiken, så som den alltid sett ut, men jag vill ändå tro att det utbredda krusandet är någonting relativt nytt, att myndighetschefer inte alltid så underdånigt krökt rygg för en överklass berusad av utpressningens självförtroende. För vad Marianne Samuelsson egentligen säger på mötet på Länsstyrelsen är att det är Max Hansson som har makten på Gotland, att det är länsstyrelsens jobb att springa hans ärenden. Så låg självkänsla har statens företrädare idag.

Det finns en annan väg, ett starkt samhälle behöver inte kröka rygg för någon, det skapar istället sina egna värden. Detta kan illustreras av en blindhet i miljöpartisten Marianne Samuelssons resonemang vid mötet på länsstyrelsen då hon påstår att ”Gotland kan inte leva på att folk vandrar längs stränderna” (DET var bra sagt, tyckte DN). Ironiskt eftersom det är precis den möjligheten som är Gotlands främsta tillgång som turistdestination. När stränderna i hela Europa har privatiserats finns ännu öppna kuster kvar i Sverige och på attraktiva sommarön Gotland just därför att myndigheterna värnat om strandskyddet och stått pall i det ständiga ställningskriget mot vissa privatpersoner som aktivt söker kringgå eller aktivt bryta mot strandskyddsbestämmelserna.

Att göra undatag från principen innebär att luckra upp principen. Det blir allt svårare att hävda strandskyddet när det gång efter annan genomborras av överträdelser och undantag. Det är därför nödvändigt att vara ”stelbent” som Ulf Adelsohn uttrycker det, det skapar långt större gemensamma värden för Gotland än alla tänkbara festbjudningar på Max Hanssons strandtomt skulle göra. Därmed faller även nyttoargumentet för att särbehandla den rike affärsmannen. Under alla omständigheter måste Samuelsson lämna sitt jobb, omgående.

Andra som bloggat: Farmorgun, Badlands Hyena, Kim Müller, Per Westberg. Media: SvD, GP

5 kommentarer:

Kerstin sa...

Väl uttryckt - och så sant.

Petter Forsberg sa...

Erik Berg Skrev i Sin blogg under rubriken GOTLANDS STRÄNDER

Jag håller med hans åsikt till 100 %. Jag skulle önskat att jag också hade kunnat skriva så träffsäkert och fått med så många olika aspekter på Marianne Samuelssons klavertramp. Att alla i teorin skall ha möjlighet att bli landshövding i ett demokratiskt samhälle innebär sannerligen inte att alla som vill också bör bli det. Till sist kan jag tycka att det är något egendomligt att en person som säger sig värna om vår natur och miljö inte har större känsla och ansvar för de unika gotlandsstränderna än hon visat.

Snatterskan, ex-gotlänning sa...

Hej! Bra inlägg på det hela taget. Retade mig dock på en detalj i slutet, påståendet att Gotlands främsta tillgång skulle vara som turistdestination. Visst är det sant att turistnäringen är viktig för Gotland men den skapar mycket osäkerhet också. Turismen är extremt säsongsbaserad, men leva ska man ju göra året om. Dessutom är det rent ut sagt ett helvete för alla unga som under vinterhalvåren bor i undermåniga källare och dylikt, för att sedan när turistsäsongen kommer kastas ut. Att hyra ut till semestrande fastlänningar är helt enkelt mer lönsamt än att hyra ut till gotlänningar. Jag hade gärna bott kvar på Gotland, men det blev ohållbart. Vissa kan (uppenbarligen) tjäna en hacka på turismen, men det är långt ifrån oproblematiskt.

Camilla sa...

Jag tycker inte alltid att det är helt lätt att förstå hur det hänger i hop; detta med tjänstemän som ska följa lagen och politiker som sedan bestämmer.
Det går att läsa i dn i dag om planerade bostäder vid Mälaren i Stockholm. Jag ringde en tjänsteman och frågade om detta. Direkt säger tjänstemannen "jag bestämmer inte, jag är bara tjänsteman här!" Jaha, tänker jag. Fortsätter att prata med den kunniga och trevliga tjänstemannen. Jag framför min åsikt att jag tycker att det är idiotiskt att bygga alldeles vid stranden i en tätort som Stockholm, vid ett naturområde anno 2009. Tjänstemannen säger då att det är en politisk majoritet i staden för att bygga fler bostäder, punkt. Jaha, men av alla platser, måste man bygga alldeles vid vattnet då? säger jag. Politiker har fått förtroende att bestämma, men hur kan de lyckas kringgå lagar, och vad blir tjänstemannens roll i det hela, kan man fråga sig.

Anonym sa...

Bra inlägg som visar hur det är när offentlighetsprincipen och meddelarfriheten fungerar. Tyvärr gör den det alltför sällan Jo är nedlusad med anmälningar rörande offentlighetsprincipen.

Se på nätet en artikel i tidningen NLT 11/9-2009 om hur man kan hindra folk at ta del av offentliga handlngar.