07 juni 2010

Massakerns första offer

I slutändan kommer det inte spela någon roll vad som egentligen hände ombord på Mavi Marmara i Freedom Flotilla för en vecka sedan. Bara för de solidaritetsarbetare och människorättsaktivister som dog och skottskadades, de som var där i stridens hetta, var det som skedde ombord på fartyget på riktigt.

För oss andra är istället det som bilderna påstår hände mer verkligt och mer påtagligt. “Verkligheten är vad man kan få folk att tro att den är. Reality is what you can make people believe.” I veckan har ett frenetiskt byggande av en verklighetsbeskrivning pågått för att sopa igen spåren efter ännu en av den Israeliska militärmaktens våldseruptioner. Efter morden: propagandan. Som så många gånger förr.

Det vi måste förhålla oss till nu – inte neutralt, utan med aktiva motbilder – är denna verklighetskonstruktion.

Men vi kan också studera den, som forskarna vid Surtseys utbrott 1963 kunde studera hur det faktiskt går till när landmassor höjer sig. Vi kan i realtid följa hur kaskader av desinformation kastas upp för att sedan koagulera till fast berg på vilket andra uppkastningar faller ned och stelnar, formar en konkret materia av fårade lögner. Att det luktar vätesulfid är kanske ingen slump.

Så vad är det vi ser hända idag? Vad säger bilderna?

Jag kommer att tänka på kuvöserna i Kuwaitkriget. Rykten gjorde gällande att Irakiska soldater ryckt ut 300 barn ur sina kuvöser och slängt dem direkt på soptippen. Monster. George Bush den gamle återgav ryktet två gånger i sin argumentation för ett upptrappat krig. Ett år efter Kuwaitkriget avslöjades det att kuvöserna hittats på av reklamfirman Hill & Knowlton på uppdrag av Kuwatiska Informationsministeriet. Men då spelade det inte längre någon roll.

Hans Isaksson, filmkritikern, skrev för tio år sedan om kuvöserna i sin recension av Wag the Dog. Hans Isaksson är nog den som borde skriva om Mavi Marmaramasakern idag och om hur medierna hanterat sitt fina uppdrag att rapportera objektivt om sanningen i dess efterspel.

Istället för en kritisk granskning av de uppenbara brott som en statlig piratarmé rent objektivt har begått mot medborgare från en mängd länder (9-16 dödade, 48 skottskadade, bordning på internationellt vatten), så är detta korta klipp vad som tillåtits diktera dagordningen den senaste veckan:Varje normalbegåvad person bör kunna ställa sig några tämligen enkla kontrollfrågor inför denna sekvens. Till exempel: varför är videon klippt just här? Varför visas inte sekunderna före? Vad är det vi inte får se som inträffar sekunderna efteråt? Det är inte direkt så att minnet tagit slut i IDF:s rullande inspelningsutrustning efter 40 sekunders inspelning eller att man kom ihåg att sätta på inspelningen först mitt i pågående strid - snarare är det så att IDF har ett mycket begränsat intresse av att visa mer än just dessa korta utsnitt, eftersom övriga sekvenser visar en annan verklighet än den man vill konstruera.

Det enda som de korta klippen egentligen säger oss är alltså att av flera timmars skeende före, under och efter dödsskjutningarna så har IDF lyckats finna totalt ungefär en minut som har bedömts duga i propagandasyfte. Det är ett kort ögonblick från den uppenbart kaotiska och panikartade situationen på däck, då aktivisterna förtvivlat försöker hålla kommandosoldaterna från båten, som skulle kunna tolkas som att IDF:s tungt beväpnade kommandosoldater befinner sig i underläge. Mot en motståndare rustad med platststolar och träpinnar (enligt Israels första uttalanden rörde det sig om skjutvapen och knivar, detta har senare, som många andra uppgifter i all tysthet reviderats).

Att personer som riksdagskvinnan Annelie Enochson tacksamt sväljer betet är väl knappast ägnat att förvåna någon, men att stora mediekanaler sprider desinformationen med samma aningslöshet är svårare att acceptera.

Det mest journalistiskt ansvarsfulla hade varit att helt enkelt avstå från att visa IDF:s beskurna sekvenser tills det beslagtagna journalistiska materialet – och alla de fängslade journalisterna från båtarna – släpptes fritt och allt inspelat material gjordes tillgängligt på lika villkor. Detta är rent av nödvändigt om inte en dagordning och verklighetsbeskrivning byggd på den ena sidans påståenden och propagandalögner skall etableras och slå rot. Varje journalist borde hålla detta enkla i minnet: Om man ger en lögn 24 timmars försprång hinner sanningen aldrig ikapp. Några som aldrig glömmer potentialen i det är IDF:s spinndoktorer.

Det finns en enkel förklaring till varför medierna gång efter gång i krigssituationer agerar så oansvarigt och direkt lögnaktigt, trots att de påstår sig bedriva objektiv sanningsförmedling. Det är marknadslogiken. En ordning som Lars Isaksson beskrivit mycket träffsäkert:
”[Vi måste inse] att nyheter inte bara har ett sanningsvärde, utan också ett nyhetsvärde. Detta nyhetsvärde är ett marknadsvärde som bara i sista hand beror av att det existerar en sanning. Detta skall realiseras på en marknad i stark konkurrens med andra nyheter. Nyhetsvärdet förflyktigas mycket snabbt om det inte realiseras. […] Beträffande den källkritik journalistens etik ålägger honom att utföra måste den energi som härvid kan investeras ses i relation till behovet av att snabbt föra nyheten till torgs innan den slokar som två veckor gammal sallad och får motsvarande marknadsvärde.”
Att agera journalistiskt ansvarsfullt och inte sprida den Israeliska propagandanspinnen har ett högt marknadsmässigt pris. Det innebär att stå utan smaskiga bilder att visa medan övriga mediekanaler rullar de dramatiska klippen varv efter varv. Det innebär tittare som zappar till dramatiken i konkurrerande kanaler där ”nyheterna” förmedlas rykande färska.

Detta är precis den medielogik som varje smart krigspropagandaorganisation spelar på.

Genom att monopolisera informationsflödet från Mavi Marmaramassakern och begränsa tillgången till dramatiskt bildmaterial till ett fåtal filmer och foton, har Israelerna förmått, tvingat, de marknadsopererande medierna att gång efter gång cirkulera och ge spridning åt just deras verklighetsbeskrivning.

Den gryniga, lämpligt tillskurna och nerklippta filmsekvensen försedd med auktoritativa bildtexter har idag blivit ett av krigspropagandans främsta vapen. ”Det vi ser här är en…” ”Ni får ta vårt ord på att den här bilden föreställer en…” Och så vidare. Om bilderna verkligen föreställer vad som påstås att de föreställer är ofta omöjligt att avgöra eftersom det fordrar en professorstitel i pixeltydande plus en förmåga att fantisera helt skamlöst.

Minns Colin Powells uppvisning i FN när USA skulle köpa legitimitet inför senaste Irakkriget, med ett ”underrättelsematerial” bestående av idel otydbara satellitbilder. Nog tyckte de flesta av oss att det var direkt löjeväckande ihåligt, men medierna spred det precis lika troget som nu, försett med braskande rubriker och sensationsingresser.

Marknadslogiken föreskrev det.

Efteråt visade det sig att bilderna var precis vad de såg ut att vara: resultatet av några PR-snubbars fria fantasier och spekulationer, hade ingenting med verkligheten att göra.

Men också den gången fick de flagranta lögnerna så stort försprång att sanningen aldrig hann ikapp.

Dessvärre är inte heller Public Service, som verkar på samma mediemarknad, undantaget från medielogiken. Ett mer miserabelt journalistiskt hantverk än Lennart Perssons ”intervju” med Mattias Gardell i Aktuellstudion förra veckan (3/6) får man leta efter. En vacker dag kan inslaget kanske användas för att låta journaliststudenter räkna hur många fel man kan begå som journalist och intervjuare.

Persson låter här det starkt vinklade materialet från en krigsmakt som i samma ögonblick håller hundratals av hans egna journalistkollegor, inklusive deras journalistiska material, i olagligt förvar, ligga till grund för ett korsförhör mot en svensk medborgare och känd människorättsaktivist som nyss överlevt en massaker, en kidnappning och ett folkrättsvidrigt frihetsberövande. Persson köper också, utan tillstymmelse till reflektion, inte bara bildmaterialet utan även Israelernas bildtexter och formuleringar. ”Metallpåkar”. ”Lynchmobb”. Såg du det med egna ögon Mattias? Va? Va?
Men frågan är, var tror du att du har sett, Lennart.

Det var en pinsam uppvisning i inkompetens från Aktuelltredaktionens sida. Men dessvärre var det långtifrån en isolerad händelse.

De propagandamässiga rökraketerna och den välpreparerade splitterbomben av förvirrande och motstridiga ”factbits” har släppts över medierapporteringen och etablerat en djupt kaotisk dagordning. När motbilderna tillslut kommer fram så framstår redan verkligheten som en enda kacklande svärm av ”åsikter som står mot åsikter”,”motstridiga uppgifter”, ”olika vinklar” från ”två sidor” där det ”finns oklara gråzoner”. Det passar Israel som hand i handske. I några månader kan därefter en tynande skara engagerade träta om vad som egentligen hände ombord på Mavi Marmara och ”vem som började” medan den stora allmänheten redan intresserat sig för andra frågor, med de klippta sekvenserna med de ”aggressiva aktivisterna” som främsta kvardröjande minne från hela massakern.

Samtidigt finns det utan tvivel glasklara svar till vad som faktiskt skedde i det material som både aktivisterna själva och Israelerna har dokumenterat. Men de svaren har antingen förstörts eller gömts undan av den Israeliska krigsmakten. Och genom en än mer fantastisk akt av mord på sanningen kan det bli Israel självt som får till uppgift att ”undersöka” och bestämma vad som hände.

Från Aktuelltredaktionens håll antyddes det att Lennart Perssons kamikazeattack på sin egen heder skulle syfta till att uppnå en ”balanserad rapportering”. Logiken tycks vara att då Aktuellt tidigare i veckan tvingats rapportera att Israel skjutit ihjäl mellan 9-16 personer och opinionsspalterna (många, dock långt ifrån alla) riktat stark kritik mot Israels brott i hela två dagar efter illdåden så var det nu tvunget att, i ”balansens” namn, låta de mördande piraternas desinformation diktera dagordningen. Det är en märklig syn på hur objektivitet uppnås.

Dagarna efter Aktuelltreportaget fortsatte glidningen. Felaktiga uppgifter, spekulationer och direkta lögner producerade av IDF:s mediebyrå återgavs i alla de stora medierna med ett minimum av källkritik. Korrigeringar, i den mån de alls meddelas, spelar en mer nedtonad roll då lögnerna redan har etablerats.

En särskilt väl förberedd front var det intensiva misstänkliggörandet av några av de organisationer som deltog i Freedom Flotilla. I synnerhet har fokus riktats mot den turkiska islamska hjälporganisationen IHH (İnsani Yardım Vakfı), som fick flera av sina medlemmar mördade ombord på Mavi Marmara. Från Israel har levererats en flodvåg av antydningar, anklagelser och retorik. Benjamin Netanyahu beskriver IHH som “en extremistgrupp som stöttar internationella terroristorganisationer.”

Låt oss ta ett exempel, inte mer extremt än genomsnittet de senaste dagarna, på hur dessa lösa och starkt politiserade anklagelser blir omsatta i en svensk nyhetsartikel.

Den 3 juni skriver Per Jönsson en artikel i DN med rubriken ”Turkiska islamister ser attacken [sic!] som en seger” Här presenteras IHH som ”en radikal turkisk islamistorganisation”, som ”hoppats på att Israelerna skulle låta sig provoceras till okontrollerat övervåld.” (Vilket, sagt inom parentes, inte kräver så mycket till provokation. Det räcker i regel med att befinna sig på fel plats i fel huvudfärg , två kriterier som de turkiska passagerarna ombord på Mavi Marmara uppfyllde.)

Per Jönssons artikel är full av guilt by association-insinuationer som misstänkliggör flottiljens avsikter och svepande svärtar ned IHH:s arbete i största allmänhet. Är antydningarna då byggda på några trovärdiga källor? Nej, Per Jönssons källor är till och med tunnare än kaffet på mitt jobb. Jönsson nämner, men länkar inte till, ”olika näthemsidor”. Han skulle inte klarat sig genom högstadiet med sådan källhänvisning.

Vidare finns det enligt artikeln ”Många vittnesmål och rapporter” som ”pekar på att IHH har varit inblandat i en rad aktioner med våldskaraktär som har syftat till att främja militanta sunnimuslimska organisationer.”

Men den enda rapport som nämns i artikeln är ”en rapport från danska Utrikespolitiska institutet” (DIIS). Per Jönsson har sålunda inte bemödat sig om att gräva djupare än i de första paragraferna av the Israel Projects presspaket den 2 juni, som pekar slöa journalister mot nämnda källa. Intensivt fotarbete där, herr journalisten.

Rapporten i fråga är i själva verket ett Working Paper (“The papers do not reflect the views of the Danish Ministry of Foreign Affairs or any other government agency, nor do they constitute any official DIIS position.”) författat av Evan Kohlmann, en brådmogen (f 1979) amerikansk "terroristexpert" som ägnat de senaste 15 åren åt att blogga om terrorism och bygga upp en karriär i amerikanska thinktanks knutna till olika delar av det paranoidxenofobiska komplexet. Alltså en aktiv part i det amerikanska ”kriget mot terrorismen”, en lirare som baserat sin karriär på en förmåga att se terrorister bakom varje skägg.

Tidigare knuten till Islamofobikolportören Steven Emerson, arbetar Kohlmann numera för den patriotiska organisationen The Nine Eleven Finding Answers Foundation (NEFA) som bland annat, producerar såhär fina värvningsfilmer.

Man kan förstås hävda att IHH har ”tveksamma kopplingar”, men man kan också hävda att Evan Kohlmann själv arbetar i organisationer med mycket tveksam trovärdighet.

Under alla omständigheter innehåller Evan Kohlmanns working paper inga direkta bevis för någonting överhuvudtaget, annat än vissa antydningar om att IHH haft problem med att organisationens avdelning i Istanbul i slutet av 90-talet utsattes för – möjligen framgångsrika – infilitrationsförsök. Israel bannlyste 2008 IHH och 38 andra islamiska biståndsorganisationer sedan dessa visat sympatier för det folkvalda styret i Gaza, men IHH klassas inte som terroristorganisation av vare sig USA, EU eller Turkiet och är upptagen som internationell hjälporganisation i FN, ofta på plats tidigt i naturkatastrofer. Inget av detta nämns i DN-artikeln.

Per Jönssons artikel är alltså byggd på ren kvicksand. Källhänvisningarna som pekar mot terroristkopplingar präglas av en besvärande rundgång. Inom en kedja av två-tre steg, hänvisar alla källor tillbaka till varandra. En ren cirkelbevisning. Det är förvirrande, men DN-artikeln medverkar i konkret mening, tillsammans med många liknande artiklar, till att misstänkliggöra Freedom Flotillas avsikter.

När nu, mer än åtta dagar efter massakern, bilder och vittnesmål från andra sidan trots allt börjar komma fram, har medierapporteringen hunnit bli så förvriden in i det perspektiv IDF sökt etablera, att aktivisternas egna fotografier ges fullkomligt absurda tolkningar.

I dagens Expressen anser sig tidningen kunna uppvisa ”bevisen” på ”våldet mot Israelerna”. ”Avslöjandet” består av ett antal bilder från solidaritetsarbetarnas kameror som återskapats i Turkiet efter att Israelerna raderat dem.

Vad bilderna föreställer kan – naturligtvis även här – diskuteras. Det är återigen ett fruset och beskuret utsnitt av ett skeende. En försiktig tolkning är att fotografierna visar att aktivisterna har avväpnat två relativt lätt skadade Israeliska soldater. Fotografierna visar både att soldaterna kan stå upp – de har alltså inte blivit utsatta för något livshotande våld med knivar, yxor pistoler och annat som Israelerna påstod användes – och att det inte fanns någon ”lynchmobb” ombord på Mavi Marmara. I lynchning ingår sällan den behandling som bilderna visar. Bilderna tycks ge stöd till Ken O’Keefes vittnesmål på Counterpunch. Men Expressens ingång, numera impregnerad med den sura stanken av journalistisk förrutnelse ger nyheten en helt en annan vinkel. Ur ingressen:
”Bilderna visar det blodiga våldet mot de israeliska soldaterna. Materialet raderades, men har nu återskapats [...]”
Här framgår inte, precis som i många liknande reportage de senaste dagarna, det grundläggande faktum att aktivisterna var i sin fulla rätt att försvara sig med till buds stående medel mot angripare på internationellt vatten. Och Expressen får det att låta som om det var aktivisterna som raderade bilderna, inte tvärtom. Artikeln fortsätter i samma anda. Liksom stora delar av den duperade rapporteringen.

Detta klimat till trots, trots askmolnen som skymmer sikten: Freedom Flotillas uppvisning i mänsklig solidaritet har öppnat en lika nödvändig som självklar väg till att återupprätta människovärdet (och här åsyftas inte minst vårt egen värdighet som människor). Genom att permanenta Ship to Gaza och Freedom Flotilla som breda massrörelser. En armada av fredsbåtar som fortsätter att återkomma till Gazas kust, skepp efter skepp efter skepp tills både blockad och ockupation har blivit lika ihåliga som lögnerna som ännu håller dem uppe. Vulkanen må spy ut sin lava, men genom de utspridda många motbilderna är det berg som bildas poröst och klent. Det är ett berg vi kan röja ur vägen, tillsammans.

Dror Feilers optimism mitt i allt är smittande, det kan gå.

Läsning: The Tacitus Principle: How Israel and its Apologists Defend the Indefensible, Från Warzawa 1943 och "Exodus" 1947 till "Ship to Gaza" 2010, Sprickor i den israeliska muren: "Ship to Gaza" har gjort skillnad, USA har varit Israels medbrottsling i alla år. Och lite mediekritik: Biology & Politics: Krigets första offer är alltid sanningen, Tyranniets mediestrategi, "Balans"?, Medierna i P1 om propagandakriget

76 kommentarer:

Staffan sa...

Tack!

Anonym sa...

I flera presshistoriska studier gällande andra världskriget, har det konstaterats att pressen grovt räknat placerade sig "i mitten" mellan de synnerligen olika världsbilder och förklaringar som då fanns.

Om man drar ut åsiktsskalan tillräckligt långt åt ena hållet, så följer mittpunkten efter.

Skulle man dessutom lyckas "döda" den andra ytterkantens information, desto bättre.

Jonas Wikström sa...

Briljant!

maran sa...

Underbart!

Två höjdpunkter i läsningen står ut:

"Lennart Perssons kamikazeattack på sin egen heder"

Den mannen, och hans kumpaner, har absolut ingen stolthet kvar. Visst, med tanke på vilka intressen som äger det "fria ordet" i Sverige" kommer de att överösas med journalistpriser och en ljusnande framtid av välbetalda jobb, men bara som stenograferande robotar. "Journalisten", Lennart Persson är död. Han kan nu ta plats bredvid Cecilia Udden-Mannheimer och runka och yla efter varje israeliskt brott mot mänskligheten.

"Men Expressens ingång, numera impregnerad med den sura stanken av journalistisk förrutnelse "

Den vilar tungt över svensk papegojmedia...

Anonym sa...

Varför inte en ordentlig polarisering mellan journalister (hur få de än må vara) med hedern i behåll och fnaskande "journalister" som de ovan?

En stark bredsida av våra namnkunnigaste sådana borde genast mobiliseras i fria medier. De ovan nämnda skulle i sin ynkedom, dunsta bort som maneter i solsken..

Jan Wiklund sa...

Artikeln visar alltså hur viktigt det är att koma ut först med sin version. Vi får hoppas att Freedom Flotilla har lärt sig till nästa gång!

ElvisP sa...

En helt enastående redogörelse. Respekt!

Röde Condoren sa...

Wikipedia-artikeln om Evan Kohlmann är nästan helt raderad nu.
Jag läste den så sent som för 2-3 dagar sedan och då fanns det en hel avdelning med "critique" om honom. Bland annat handlade det om att han var vittne i ett mål där en bangladeshier var åtalad.
Kohlmann kunde bl.a. inte säga vem som var president i Bangladesh eller ett parti som ställde upp i valet.
Nu är det borta av någon anledning...

Anonym sa...

Det är bara att lyfta på hatten. Grymt!

Kerstin sa...

En eloge för en mycket bra och välskriven bloggpostning - och viktig.

Erik Berg sa...

@Röde Condoren: Intressant. Wikipediaartiklar befinner sig ju i ständig förändring, men vissa mer än andra. Kolla in hur artikeln om IHH har förändrats under de senaste dagarna och jämför nuvarande version med
versionen innan Freedom Flotilla, 14 maj:

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IHH_(%C4%B0nsani_Yard%C4%B1m_Vakf%C4%B1)&action=history

John sa...

Strålande skrivet! Gör en Newsmill-artikel av texten så kanske den når ut till fler.

Max sa...

1. Alla videoupptagningar, inkl. från Al-Jazira på båten, samt turkisk TV och den fastmonterade övervakningskameran på båten, samt IDF:s videodokumentation talar emot din lilla önskeversion.

2. Al Jaziras kameraman ombord (en pro-arabisk propagandakanal) bekräftar avgörande delar av Israels vittnesmål

3. På alla båtar där islamister INTE gick till attack mot israelerna (som endast bar paintballgevär i rem på axeln och pistol i hölster) gick allt fredligt till. Detta är avgörande!

4. Det spelar ingen som helst roll vad som hände före bordningen (det finns videor även på det, som visar hur de beväpnade islamisterna hytter med järnspett och skjuter en chockgranat rakt på israelerna. Faktumet att Ship to Gaza försökte bryta en folkrättsligt laglig sjöblockad mot en terrorregim är i sig en krigshandling.

5. Nyhetsbyrån Reuters har intervjuat flera folkrättsexperter (så många att de vid flera tillfällen talar om dem i obest. form plural) som alla bekräftar att Israel agerade helt lagligt genom att borda på internationellt vatten. Man behöver inte invänta tills ett fartyg som offentliggjort avsikten att bryta blockaden lyckas göra det.

Så det här inlägget känns ganska desperat, även om det var underhållande.

Max sa...

Dessutom är det ett märkligt val av videoklipp du gjort. Det är detta som tydligast visar det turkiska islamistanfallet mot soldaterna.

Och det är detta, från den turkiska övervakningskameran på båten, som visar hur islamisterna beväpnade sig innan de israeliska båtarna nått fram (du frågade ju om det).

Om du hade velat göra en ärlig redovisning så hade du inte censurerat de videoupptagningarna, som dessutom redan bekräftats av föera av aktivisterna på Marmara.

Anonym sa...

Bra skrivet!

Simsalablunder sa...

En mycket bra analys som ofrivilligt bekräftas av Max.

Anonym sa...

Mord??

ingen av IDF soldaterna dog som tur va, men visst var det mordförsök och idf nyttjade nödvärn

/döda alla hamas supportrar

Anonym sa...

Snyggt jobbat. Detta bevisar återigen hur journalister medvetet eller ej formar sin publik att tro på något som du just bevisat, bara är uppförstorat och lögner.

Bra blogg!

Rickard sa...

Tack Max för två utmärkta kommentarer som avslöjar Hamassupportarnas lögner.

Islamisterna trodde inte att de filmades. Av bl.a. båtens egna kameror. :)

Mavi Marmara sa...

Det dröjde inte länge innan artikeln skitats ner av skräniga sionistgalningar, men de är bara fjuniga skrivbordsfascister i ett tidigt stadium av Zio-jugendt. Man kan anta att rasstatens mördarskvadroner består av ännu värre fanatiker med tanke på de "heroiska" avrättningarna från luften på flyende frihetsaktivister...

IOF (israel ockupation forces) har erkänt att de manipulerat både videor och den påstådda "Auschwitz" inspelningen från kommandobryggan, herregud, det visste ju alla. Medans övriga världen har gått vidare efter andra världskriget (där bl.a 25 millioner ryssar mördades i kampen mot fascismen, snacka om folkmord) lever dessa tribal-fascister i ett ständigt -39:

From Aggression to Victimhood

However, the Israelis are not just an ordinary murderous collective. As much as they were enthusiastic to unleash hundreds of their most brutal military unit (Fleet 13) against unarmed peace activists, the Israelis also insist on regarding their commandos as a bunch of innocent victims. It was amusing to follow Israeli officials and representatives talking about their ‘lynched commandos’ who were ‘attacked’ as soon as they were dropped from helicopters. “What did the commandos expect pro-Palestinian activists to do once they boarded the ships – invite them aboard for a cup of tea with the captain on the bridge?” wondered the Guardian editorial just one day after the massacre.

The apparent shortage of an Israeli capacity to understand that they were the aggressors in a military raid that they themselves initiated, is symptomatic of the Jewish political incomprehension of the notion of history and of historical causality. From a Jewish perspective, history always starts where a Jewish suffering is detected. For the Israelis the event on the Mavi Marmara started only when the first kosher commando confronted resistance on the upper deck.

Anonym sa...

Tack Mavi för den artikeln.

En av Gilad Atzzmons absoluta höjdpunkter.


From a Jewish perspective, history always starts where a Jewish suffering is detected. For the Israelis the event on the Mavi Marmara started only when the first kosher commando confronted resistance on the upper deck. In the Israeli press, the fact that Israeli commandos were actually the attackers was completely neglected. They in fact took part in a criminal military raid, they were dropped from Israeli military helicopters, they landed on a civilian ship carrying humanitarian aid in international waters. For the Israelis the Mavi Maramara massacre event was isolated from the conflict or any understanding of the conflict.

Henrik sa...

Gilad Atzmon är en ökänd antisemit. Inte oväntat en viktig källa till inspiration för Mavi-extremisten ovan.

Antisemitism är en grundkomponent i islamismen, stödet till Hamas och i hatet mot Israel.

Simon L sa...

Tack till Max för en koncis och träffande punktering av Eriks inlägg.

Mavi Marmara sa...

Javisst, alla icke-judar är potentiella "antisemiter", även Atzmon och t.om pingvinerna på antarktis.

Vilket ytterligare bevisar rasstatens resoluta attack på frihetsaktivisterna (och zio-jugentz spammande på nätet), är de inte "antisemiter" så kommer de att bli det.....

Anonym sa...

Tack Approx & Mavi marmara !

Anonym sa...

Tack!

Mimmi sa...

Lysande mavi!

Bertil sa...

Där satt den Erik!

Bra komplettering av Mavi också. Du tycks förresten drabbats av någon liten förvirrad sionist med olika nick. Kanske dags att införa spamfilter?

Avi Katz sa...

Ni förstår inte!

Vi är omringade av ständigt fientliga icke-judar som vill kasta oss i havet, inte bara i israel utan överallt!

Vi måste alltid vara på våran vakt för när som helst kan någon kasta sig över oss och mörda oss och stycka oss.

Därför agerar alltid vi i preventivt syfte och i befogat självförsvar för att oskadliggöra potentiella fiender INNAN det värsta händer. Tack vare israeliska armens snabba handling fick israelerna se solen gå upp ytterligare en dag, menvi är ALLTID på våran vakt. Var så säker!

Fredrik sa...

Max: Du verkar helt ha missat bloggartikelns syfte: att problematisera bild- och nyhetsflödet. Att du därefter hänvisar till detta bild- och nyhetsflöde som motargument är löjeväckande.

1. Israel har beslagtagit film, kameror, vidoekameror, osv - allt som har dokumenterat vad som hände under bordningen. Det material som idag finns att tillgå, är sådant som den israeliska staten och militären har godkänt. Och alltså sådant som ger grund för Israels egen bild av händelserna. Att då som du antyda att denna videodokumentation skulle vara neutral och opartisk är fullständigt felaktigt. Och ett bevis på att du inte ens orkat läsa vad som står på denna blogg.

3. Det är inte alls avgörande. På vilket sätt? Exempelvis har det visat sig att israelerna sköt människor bakifrån. DETTA är avgörande. Vilket visar att de israelerna knappast agerade i självförsvar. Det handlade istället om rena avrättningar. Vissa är skjutna i huvudet. DETTA är avgörande.

4. Här tog all seriositet slut. "Islamisterna" vräker du ur dig, som den israeliska propagandatör du är. Det ska jag inte behöva bemöta. Blockaden av Gaza är naturligtvis olaglig på alla sätt och vis. Inte minst för att Israel är en ockupationsmakt som ockuperar palestinska områden och trakasserar den arabiska befolkningen.

5. Liksom att det finns minst lika många folkrättsexperter som hävdar det motsatta. Men premissen som dina experter påstår existerar är att det råder en krigssituation. Men det gör det inte. Enligt The Economist har inte Hamas avfyrat en enda raket detta år.

Jan Wiklund sa...

Ang pkt 5 ovan: Och även om så vore?

Den israeliska staten anser alltså att man för totalt krig mot civila - för det var de som skulle ha nytta av Freedom Flotillas förnödenheter. Kan ett sådant "krigstillstånd" anses vara en ursäkt för någonting? Är det inte i sig tillräckligt kriminellt? "Men snälla domarn, att jag slog ihjäl brevbärarn var ju bara för att han la sig i att jag massakrerade grannfamiljen".

Anonym sa...

Om inte det sekteristiska och patologiskt paranoida israel uppfinner en "slutgiltlig lösning" på sina problem med icke-judar eller använder de kärnvapenubåtar man placerat utanför iran först (för då är det mesta för sent)så vore en massiv deprogrammering av denna kollektiva sinnessjukdom på sin plats.

Det kommer att ta tid, säkert lika mycket tid som rasstaten funnits men det är livsviktigt. Kunde Tyskarna så kan israel bara det inte går lika långt först.

Att 94% av de djupt indoktrinerade israelerna tyckte att våldtäkten på Gaza för kort (och de som kunde satt på kullarna omkring i familjära former och hurrade) liksom de tyckte att massakern på frihetsflottiljen var för "mesig", detta talar klarhet.

Anonym sa...

The Holocaust’s lesson for most Israelis is not a universal one that might inspire them to oppose racism, or fanatical dictators or the bullying herd mentality that can all too quickly grip nations, or even state-sponsored genocide.

Instead, Israelis have been taught to see in the Holocaust a different message: that the world is plagued by a unique and ineradicable hatred of Jews, and that the only safety for the Jewish people is to be found in the creation of a super-power Jewish state that answers to no one. Put bluntly, Israel’s motto is: only Jewish power can prevent Jewish victimhood.

That is why Israel acquired a nuclear weapon as fast it could, and why it is now marshalling every effort to stop any other state in the region from breaking its nuclear monopoly. It is also why the Israeli programme’s sole whistle-blower, Mordechai Vanunu, is a pariah 24 years after committing his “offence”. Six years on from his release to a form of loose house arrest, his hounding by the authorities -- he was jailed again last month for talking to foreigners -- has attracted absolutely no interest or sympathy in Israel.

Max sa...

Nu ska jag inte uppehålla mig särskilt länge på en antisemitisk blogg. Jag ser dessutom att "Mavis" inlägg applåderas av flera av vänsterns kommentatorer ovan.

Nåväl, jag rekommenerar den som är intresserad av fakta att läsa mina två kommentarer högre upp.

Här ett svar till Fredrik, som skrev:

"Max: Du verkar helt ha missat bloggartikelns syfte: att problematisera bild- och nyhetsflödet. Att du därefter hänvisar till detta bild- och nyhetsflöde som motargument är löjeväckande."

Du får gärna "problematisera" så mycket du vill. Det ändrar inte fakta.

"1. Israel har beslagtagit film, kameror, vidoekameror"

Nu ingår dock al-Jaziras, aktivisternas egna, båtens övervakningskameror samt turkiska videoklipp i de klipp som Israel återpublicerat. Al-Jaziras egen kameraman ombord har bekräftat att beväpnade turkislamister gick till attack. Det bekräftades också av Free gazas egen taleskvinna två gpnger på BBC World.

Det du har missat är att det inte spelar någon roll om Israel inte har släppt allt material. Videos visar redan hur aktivisterna beväpnade sig INNAN Israels båtar ens var i närheten, och andra klipp visar att de gick till attack mot nedfirande israeliska soldater.

Eftersom folkrätten ger Israel rätt att SÄNKA ett fartyg, inkl. med påstådd humanitär last ombord, som inte går med på insoektion och att ledsagas bort från att bryta en folkrättsligt laglig blockad, så är brottet som skulle bevisas redan bevisat.

Gällande påståendet att någon aktivist sedermera skjutits "i ryggen" så är det inte bevis för någonting. Det var tumult på båten, och det finns inga regler om att inte skjuta i ryggen.

Även enligt civila regler har vem som helst rätt att använda dödligt våld för att skydda sig mot det brutala angrepp (med knivar, klubbor och järnspett) som "fredsaktivisterna" gick till angrepp med.

Att du påstår att det handlar om rena avrättningar faller på sin orimlighet med hänsyn till videoklippen, och med hänsyn till faktumet att alla övriga fem båtar där aktivisterna INTE angrep soldaterna så skedde ombordstigningen lugnt.

Extremismen på den turkiska båten började redan i Istanbul där Hamasfolk och antisemiter skrek ramsor om hur judar skulle dödas. Sådant tilltalar kanske den här bloggens läsare, men är avslöjande för vad det är för folk vi talar om: en radikal islamistisk antisemitisk rörelse (IHH), kantad av turkiska rasister från partiet BPP som gjort sig ansvariga för lynchningar mot kurder. Våldsaktivisterna på Marmarabåten var inga fredsaktivister, och Israels fel var att man förväntade sig fredliga politiska aktivister istället för en lynchmobb. Flera av Marmaraaktivisterna hade dessutom uttalat att de ville bli "martyrer" (se videoklipp samt artikel i turkisk och palestinsk tidning).

Fredrik skrev: "Blockaden av Gaza är naturligtvis olaglig på alla sätt och vis."

Det råkar vara din åsikt. Som du ser i min länk i min förra kommentar ovan så är det inte vad internationella folkrättsexperter tycker. Likaså bekräftar dem att det är helt lagligt att borda på internationellt vatten och innan fartyget bryter den folkrättsligt lagliga blockaden.

Om Marmarabåten hade varit intresserad av att skicka humanitär hjälp så hade deras lilla last kunnat skickas via israelisk hamn i Ashdod, efter säkerhetskontroll. Men det tackade aktivisterna nej till och deklarerade öppet att deras syfte var att bryta blockaden mot en krigszon. Det utgör i sig en krigshandling, och Israel har formellt rätt att sänka båten (vilket man inte gjorde), tvärtom gick man ombord nästan obeväpnade (med paintballgevär i rem på axeln, och pistol i hölster för nödsituation). Där aktivisterna var fredliga gick allt fredligt till.

(forts)

Max sa...

(forts)

"5. Liksom att det finns minst lika många folkrättsexperter som hävdar det motsatta."

Nej det finns det inte. Det finns EN, Ove Bring, som oftast anlitas av Palestinagrupperna och Palmecentret (S). Han bygger hela sitt resonemang på att Hamas/Gaza inte är en erkänd stat och därför inte kan befinna sig i väpnad konflikt, men det argumentet avvisas av en nästan enig expertkår. Hamas har tagit makten i Gaza och har i åratal skjutit missiler mot Israel. Flera exempel finns när icke-statliga aktörer som bedriver storskaligt krig betraktas som parter i väpnad konflikt. Ove brings argument är lika löjligt som om Israel hade sagt att de skulle sänka Marmarabåten därför att den seglade under fiendens flagg (vilket folkrätten ger Israel rätt att göra).

"Enligt The Economist har inte Hamas avfyrat en enda raket detta år."

Hamas väpnade konflikt består inte endast i missilbeskjutning. För det andra är Hamas, som de facto härskare i Gaza, ansvarigt för alla attacker mot Israel från det territoriet. Och Hamas självt smugglar in vapen från Iran samt har som mål att utplåna Israel. Hamas har inte avslutat sin väpnade konflikt mot Israel som senast innebar att Hamas under åtta år sköt 10.000 missiler mot civila områden i Israel. Att de har svårare att göra det nu är snarare ett gott betyg för blockaden, inte en indikation på en plötslig kärlek från den palestinska terroristregimen.

Max sa...

Glömde att nämna att den turkiska tidningen Hürriyet har lyckats återskapa foton från raderade minneskort, och de visar hur aktivisterna fotat mörbultade, knivhuggna och sönderslagna soldater (du har kanske sett dem på TV).

Om det hade funnits andra foton att återskapa så kan du vara säker på att turkiska medier skulle ha publicerat dem också!

Än en gång, det det som skulle bevisas är bevisat. Islamisterna tog till brutalt våld redan israelerna hunnit sätta ned fötterna på däck, och därmed är saken avgjord. Det våld som aktivisterna utdelar får även en civilperson värja sig emot med dödligt försvarsvåld.

Max sa...

Ni förstår inte!

Vi är omringade av ständigt fientliga icke-judar som vill kasta oss i havet, inte bara i israel utan överallt!

Vi måste alltid vara på våran vakt för när som helst kan någon kasta sig över oss och mörda oss och stycka oss.

Därför agerar alltid vi i preventivt syfte och i befogat självförsvar för att oskadliggöra potentiella fiender INNAN det värsta händer. Tack vare israeliska armens snabba handling fick israelerna se solen gå upp ytterligare en dag, menvi är ALLTID på våran vakt. Var så säker!

Max sa...

..och förresten, innan jag lämnar eran antisemitiska terrorist-sajt,

Vi har rätt att försvara oss oavsett.

kom tillbaka så skjuter vi dubbelt nästa gång.

Goj sa...

..Då "tackar" vi "max" för denna ovärderliga insyn i paranoid masspsykos.

Se där, hade det inte varit för den allvarliga undertonen och nio döda och minst lika många slängda överbord, så hade vi haft uppslag för ett psykologseminarium i veckor...

Simsalablunder sa...

"Det var tumult på båten, och det finns inga regler om att inte skjuta i ryggen."

Det är bara att släppa allt bildmaterial så kan man ta ställning till det om de välriktade skotten var pga "tumult" eller feg avrättning av icke beväpnade fredsaktivister.

Anonym sa...

Israel Military (IDF) Admits It Doctored Gaza Freedom Flotilla Audio Clip
Washington Post’s Kessler Must Retract

Max sa...

Jan Kallberg krossar Ship to Gazas propaganda med enkel matematik.

Och ingen är väl förvånad över att Ship to Gaza erkänt att de finansierades av en ökänd judehatare?

Fredrik sa...

Max: Nu får du ge dig. Du hänvisar till Israels egen bild av händelserna, du länkar till Israels egna ihopklippta videos, hänvisar till några ”folkrättsexperter” men påstår att det handlar om ”folkrättsexperterna” osv. Du är inte hederlig i din argumentation. Du vill inte diskutera.

” Nu ingår dock al-Jaziras, aktivisternas egna, båtens övervakningskameror samt turkiska videoklipp i de klipp som Israel återpublicerat. Al-Jaziras egen kameraman ombord har bekräftat att beväpnade turkislamister gick till attack. Det bekräftades också av Free gazas egen taleskvinna två gpnger på BBC World.”

Men du verkar inte greppa poängen: Israel väljer ut det som passar sin version av händelserna, de klipper i filmerna, lägger till text för att fokusera på besättningens våld. Du verkar tro att det jag ifrågasatte var att besättningen tog till våld mot de israeliska soldaterna. Det har du missuppfattat. För det första, ber jag dig upphöra att kalla dom för islamister – det är ett demagogiskt försök att smutskasta Ship to Gaza, vilket inte har mycket stöd i trovärdig fakta. För det andra: även om skeppets besättning beväpnade sig och försvarade sig, betyder inte det att den bild du ger är neutral eller riktig. Vad som problematiseras är påståendet att de israeliska soldaterna i nödvärn tvingades avrätta människor, och att israeliska soldaterna skulle ha handlat rätt. Detta kritiserar jag. Och det gör jag oberoende av om besättningen använde våld gentemot soldaterna eller inte. På den punkten är jag av motsatt åsikt: besättningen hade all rätt att försvara sig (mot pirater).

Men, snälla. Israel är en ockupationsstat som sedan sin födelse har förföljt och förtryckt den palestinska befolkningen. Den har med tiden tryckt tillbaka palestinierna till att det endast återstår små områden, däribland utefängelset Gaza, som palestinierna kan leva i. Vad dina så kallade ”experter” påstår är legitimerat struntar jag fullständigt i. Israels beteende är rasistiskt och vidrigt. Och naturligtvis kan inte en ockupationsstat hävda att blockeringen av ett annat folk skulle vara lagligt. Istället för att hänvisa till luddiga ”folkrätter”, som uppenbart kan användas hur som helst, borde du se på verkligheten och fråga dig: vilken sida ställer jag mig på – förtryckarna eller de förtryckta?

” Gällande påståendet att någon aktivist sedermera skjutits "i ryggen" så är det inte bevis för någonting. Det var tumult på båten, och det finns inga regler om att inte skjuta i ryggen.

Även enligt civila regler har vem som helst rätt att använda dödligt våld för att skydda sig mot det brutala angrepp (med knivar, klubbor och järnspett) som "fredsaktivisterna" gick till angrepp med.”

Exakt, i och med att Israel har lagt beslag på hela informationsflödet kan man inte undersöka vad som i helhet hände. Israel har valt ut den information som återger att det var palestinierna som stod för övervåldet. Fredsaktivisterna hade all rätt att försvara sitt skepp.

” Extremismen på den turkiska båten började redan i Istanbul där Hamasfolk och antisemiter skrek ramsor om hur judar skulle dödas. Sådant tilltalar kanske den här bloggens läsare, men är avslöjande för vad det är för folk vi talar om: en radikal islamistisk antisemitisk rörelse (IHH), kantad av turkiska rasister från partiet BPP som gjort sig ansvariga för lynchningar mot kurder. Våldsaktivisterna på Marmarabåten var inga fredsaktivister, och Israels fel var att man förväntade sig fredliga politiska aktivister istället för en lynchmobb. Flera av Marmaraaktivisterna hade dessutom uttalat att de ville bli "martyrer" (se videoklipp samt artikel i turkisk och palestinsk tidning).”

Men snälla. 1. Läs bloggen. 2. Inse sedan att beläggen för IHH:S islamistiska antisemitism är få.

Fredrik sa...

” Det råkar vara din åsikt. Som du ser i min länk i min förra kommentar ovan så är det inte vad internationella folkrättsexperter tycker. Likaså bekräftar dem att det är helt lagligt att borda på internationellt vatten och innan fartyget bryter den folkrättsligt lagliga blockaden.”

Nej, sluta påstå att det skulle vara hela världens (ens en majoritet) ”folkrättsexperter” som hävdar detta. Sluta.

” Om Marmarabåten hade varit intresserad av att skicka humanitär hjälp så hade deras lilla last kunnat skickas via israelisk hamn i Ashdod, efter säkerhetskontroll. Men det tackade aktivisterna nej till och deklarerade öppet att deras syfte var att bryta blockaden mot en krigszon. Det utgör i sig en krigshandling, och Israel har formellt rätt att sänka båten (vilket man inte gjorde), tvärtom gick man ombord nästan obeväpnade (med paintballgevär i rem på axeln, och pistol i hölster för nödsituation). Där aktivisterna var fredliga gick allt fredligt till.”

Nej, den STORA lasten hade inte alls tillåtits komma in i Gaza. Inte minst för att många av lastens varor är på blockadens lista. Om civil humanitär hjälp försöker nå ett utsatt folk handlar det inte om en krigshandling. Att soldaterna nästan skulle vara obeväpnade är en lögn.

” Nej det finns det inte. Det finns EN, Ove Bring, som oftast anlitas av Palestinagrupperna och Palmecentret (S).”

Det är också en lögn. Att hävda något sådant är absurt. Det finns förstås andra. Exempelvis den amerikanske professorn Richard Falk.

Hamas är valt i ett demokratiskt val. Att man har skjutit raketer har berott på ockupation och sedan isolering. Ofta en reaktion på Israels krig och bomber. Alltså motståndskamp, något som är legitimt.

” Glömde att nämna att den turkiska tidningen Hürriyet har lyckats återskapa foton från raderade minneskort, och de visar hur aktivisterna fotat mörbultade, knivhuggna och sönderslagna soldater (du har kanske sett dem på TV).”

Bilderna visar det motsatta! Det handlar inte som sönderslagna soldater. Tvärtom handlar det om hur besättningen avväpnade soldaterna. Besättningen använde det våld som behövdes för att avväpna soldaterna inget annat. Detta skedde bland annat efter att Israel hade skjutit besättningsmän i huvudet.

Anonym sa...

DN har exempelvis ätit upp all Israel propaganda som dykt upp på senare tid. I början var DN neutrala.

docma sa...

Varför detta tjat om båtar o blockad.

Har inte Gaza en gräns mot Egypten? Där bor ju arabiska bröder som gärna tillåter alla former av transporter in i Gaza. Eller? Där finns väl ingen blockad.
Så ta lastbilen från Egypten nästa gång alla Hamas-kramare här. Vem vet, ni kanska kan få in några små raketer med som Hamas-bröderna kan skjuta in mot Israel!

docma sa...

Säg det i toner......

"We Con The World"

http://www.youtube.com/watch?v=FOGG_osOoVg&feature=player_embedded#!

Simsalablunder sa...

Säg det i toner och skäm ut en hel nation än mer:

"Israeli government press office distributed video link featuring Arabs and activists singing The Israeli government has been forced to apologise for circulating a spoof video mocking activists aboard the Gaza flotilla, nine of who were shot dead by Israeli forces last week. The YouTube clip, set to the tune of the 1985 charity single We Are the World, features Israelis dressed as Arabs and activists, waving weapons while singing: “We con the world, we con the people."

Anonym sa...

Sätt ett vapen i handen på den spammande tribal-fascisten ovan och du har en ny Baruch Goldstein

Det är EN fanatisk galning, en för mycket. Hela den sionistiska statsbildningen med terrorist och krigsförbrytargarnityret har över 200 kärnvapen.

Pot-A sa...

Mycket bra inlägg! Jag är själv utbildad medieanalytiker och kan skriva under på den här beskrivningen av hur medierna agerar och under vilka förutsättningar de arbetar. Många media forskare betonar "the power of prime defenitions", d.v.s. att det är dem/den aktör som först lyckas "fräjma" (från engelskans frame - typ rama in)en händelse som sedan så att säga bestämmer vad resten av rapporteringen måste förhålla sig till. Det spelar inte så stor roll vad denna primära definition är, eller hur tvivelaktig den kan vara - det viktigaste är att den är FÖRST ut. Så nu när Israel och dess allierades presstalesmän (eller propagandaexperter, whatever u wanna call it) lyckats med det klassiska knepet (ni kan läsa om det i de flesta läroböcker inom kriskommuikation) att ifrågasätta de drabbades agenda eller moraliska karaktär (genom att, som vanligt numera, förknippa dem med terrorister)och på så sätt dra uppmärksamhet från händelsen i sig, så måste resten av rapporteringen förhålla sig till det. Fuck that! säger jag, jag bojkottar Israel f.o.m. nu!

Max sa...

Pot A, al-Jazira, som är en proarabisk propagandakanal hade en kameraman ombord på Marmara.

Han har vittnat till medierna och bekräftat i princip allt som även de mörbultade initialt israeliska obeväpnade soldaterna sade.

Även den irländsk-amerikanska aktivisten har bekräftat, i likhet med Free Gazas taleskvinna, som bekräftat att islamisterna hade beväpnat sig och gick till våldsam attack.

Det spelar alltså ingen roll om aktivisternas mobiltelefoner beslagtagits (de hade inte kunnat filma i mörkret ändå). Det som är avgörande syns redan, nämligen att aktivisterna gick till väpnat angrepp.

Alla, inkl. soldater, har rätt att värja sig, inkl. med dödligt våld, när man utsätts för den attack som islamisterna utedelade mot israelerna (klubbade in soldaternas huvuden, slog med järnspett, knivhögg i magen etc). En sådan anfallare skall dödas om det behövs för att klara livhanken, och ingen svensk soldat skulle agera annorlunda.

Att någon eller några sköts på kort håll är ett resultat av att den som håller i en klubba inte står särskilt långt bort när han går till attack.

Gnället och skammen bland er Hamassupportrar är helt förståelig, men mestadels rätt patetisk. Inte konstigt att ni nu tvingas visa att ni även är rasistiska i ert judehat (se kommentarerna ovan).

Anonym sa...

Max: kan du engelska? Har du ens läst och förstått vad kameramannen säger i din länk?

Pot-A sa...

Max: Om vi bortser från tramset om islamister etc. så verkar du ha fått hela det här självförsvarsargumentet om bakfoten. Låt mig förklara det en gång till (även om något säger mig att du redan gjort upp din åsikt om den här saken): Det är alltså så att man har rätt att försvara sin båt från att bli bordad av allt från pirater till nudister eller militärer, OM båten befinner sig på internationellt vatten. Sedan kan man ju ha åsikter om internationell rätt osv. Men den självförsvarande parten är under nuvarande internationell rätt den part som blir bordad, inte tvärtom. Bummer 4 Israel, I guess!

Max sa...

Anonym: kameramannen säger att aktiviterna beväpnade sig och anföll israelerna.

Pot A, nej, Israel hade rätt att sänka båten om de skulle ha velat det. En båt som anger att de tänker bryta en blockad mot en krigszon är legitim måltavla från det att den avgår från sin hamn, och kan stoppas redan på internationellt vatten innan den kunnat bryta blockaden. Läs på!

Gällande IHH och de turksika rasisterna i BBP som var ombord så ger det en bra inblick i din faktakunskap när du hävdar att IHH inte var isamister. Fortsätt att göra bort dig!
IHH-ledaren har själv gjort klart att man stödjer Hamas och Iran, och betraktas av Turkiet självt som islamister. De ingår i en saudisk "välgörenhetsorganisation" som finansierar terrorister, och spelade en "viktig roll" i det misslyckade milleniumattentatet mot Los Angeles flygplats 1999 enligt en världskänd fransk terroristdomare. IHH har inte på något sätt gjort detta hemligt.

Dessutom framkom igår att Ship to Gaza erkänt att man finansierades av judehataren Mahathir Mohamed, Malaysias fd. antisemitiske premiärminister, som anser att det var synd att Förintelsen inte blev mer omfattande och som menar att judarna styr världen.

Extremister gillar att blunda för fakta, så jag är inte ett dugg förvånad av att du gör det.

Gentile sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Max sa...

Det tycks som bloggadministratören har vidtagit åtgärd mot någons kommentar.

Vet ej vad som stod i den, men konstaterar endast att han inte funnit det av vikt att radera "Mavis" antisemitiska kommentarer ovan, och referenserna till Gilad Atzmon.

Simsalablunder sa...

"Extremister gillar att blunda för fakta, så jag är inte ett dugg förvånad av att du gör det."

Ok, det är bara att lägga sig på pubertetsnivå så förstår Max.
Den som sa't han va't.

Fredrik sa...

Max: dina fanatiska och hysteriska utspel är inte bara komiska, de är även uppenbart uttryck för en galenskap. Ännu en gång visar du att du inte läst kritiken. Nåväl. Det enda du skriver är att passagerarna beväpnade sig och brukade våld mot de israeliska soldaterna. Som att kritiken skulle påstå att detta inte var sant. Du kacklar om att det inte gör något att den israeliska staten har beslagtagit videokameror, mobiltelefoner, kameror osv, för att det redan är bevisat att besättningen använde våld. Men vad du implicit säger är att detta är det enda viktiga som skulle kunna utvinnas ur videodokumentationen. Men det är uppenbart bara någon en förblindad sionistisk agitator kan påstå. Du säger i vilket fall emot dig själv på den punkten i vad du skriver.

”Det spelar alltså ingen roll om aktivisternas mobiltelefoner beslagtagits (de hade inte kunnat filma i mörkret ändå). Det som är avgörande syns redan, nämligen att aktivisterna gick till väpnat angrepp.”

Och sedan:

” Alla, inkl. soldater, har rätt att värja sig, inkl. med dödligt våld, när man utsätts för den attack som islamisterna utedelade mot israelerna (klubbade in soldaternas huvuden, slog med järnspett, knivhögg i magen etc). En sådan anfallare skall dödas om det behövs för att klara livhanken, och ingen svensk soldat skulle agera annorlunda.”

Men detta implicerar att man faktiskt kan bevisa besättningens övervåld – alltså ett våld som i självförsvar måste mötas med dödligt våld. Och det är ju detta som är hela poängen: i och med den knapphändiga tillgången till film och bilder från bordningen kan inget sådant fastställas. Och då menar kritiken att den knapphändiga tillgång just är ett urval av den israeliska staten för att ge sken av att besättningsmännen ” klubbade in soldaternas huvuden, slog med järnspett, knivhögg i magen”. Men ändå påstår du tidigare att det avgörande är att ”aktivisterna gick till väpnat angrepp.” Hur ska du ha det: är det enda viktiga faktumet att besättningsmännen använde våld eller är det intressant att veta mer i detalj hur detta gick till; vad för slags våld använde aktivisterna, när mer exakt sköt soldaterna och just innan soldaterna sköt hur betedde sig besättningen då? Och så vidare. För anser man att det senare är viktigt, står det klart att dina propagandafilmer inte kan bevisa att aktivisterna använde något sådant våld så att soldaterna tvingades döda i självförsvar. Det enda man kan veta är att Israel själva bestämmer vad för vapen som syns på det urval av bilder som Israel självt har valt ut (klippt i osv.). Exempelvis: hur kan man identifiera knivhögg och järnspett i filmer med dålig upplösning?

Att du sedan inte vill försöka styrka påståendet om ”islamister” visar bara att du inte har några bevis. Du sysslar inte med forskning – bara propagandistisk demagogi.

Det är ju helt klart strunt att soldaterna nästan skulle vara obeväpnade, inte minst när passagerare var med om att avväpna soldater beväpnade med gevär. Det är bara så länge man försvarar Israels krig som man kan hänvisa till en ”krigssituation” (som för övrigt inte ens existerar idag) för att legitimera Israels beteende.

Exempelvis Kenneth Nichols O’Keefe som var med på båten, och deltog i att avväpna soldater, belägger ju att besättningen inte alls använde något större våld, inte som kan bemötas med rena avrättningar. Och besättningen har all rätt i världen att försvara sitt skepp från pirater.

Erik Berg sa...

@Max: Jag tog bort en kommentar ovan som jag uppfattade som klart antisemitisk. Gällande Gilad Atzmon så uppfattar jag det lilla jag läst av honom som mycket problematiskt och själva citatet rymmer formuleringar som är gränsfall men jag bedömde det som att citatet som helhet hade relevans med hänsyn till diskussionen. Jag har varken tid eller lust att springa runt och vara åsiktspolis och jag censurerar inte om det inte är absolut nödvändigt. Därför får även en del kommentarer som är helt uppåt väggarna korkade vara kvar, vilket kan illustreras av att dina inlägg ännu finns här.
Filmtips speciellt till dig:
http://www.democracynow.org/2010/6/10/exclusive_journalist_smuggles_out_video_of

Staffan sa...

Som alltid så blir det skrattfest när Israeldårarna blandar sig i debatten. Jourhavande i den här träden försöker alltså utså tvivel om Al-Jazeeras rapportering eftersom de är ett arabiskt nätverk (well övriga journalister som bekräftar storyn om att Israel sköt skarpt redan innan de bordade båten, använde ett massivt övervåld och rent allmänt betedde sig sig som förbrytare av det värsta slaget är västerlänningar.) Men Max har säkert nåt på dom också. Dom är nog hemliga ismalister hela bunten. Å andra sidan citerar Max Israels egenhändigt manipulerade, hopklippta och pinsamma propagandafilmer som vore de bibliska sanningar. Ingen risk för subjektivitet där inte, det är nog antisemitiskt att ens säga nåt sånt. Vilket väl bevisar att vissa människor är så dumma att de kan tro på precis vad de vill oavsett bevis och fakta. Men för Max spelar det väl egentligen ingen roll. Israelerna sköt först och provocerade fram senare händelser och de hade säkert all rätt att göra det. Hade de sänkt båten rakt av hade vi säkert också fått höra en stövelslickande ursäkt för varför det var det enda rätta.

Och den "folkrättsexpert" som påstår att angrepp på humanitära hjälpkonvojer på internationellt vatten är OK är inte begåvad nog att torka sig själv i röven ens på sina klarare dagar. Kan bli nästa uppgift för Max kanske, hjälpa Alan Dershowitz med de dagliga bestyren?

Gentile sa...

"Jag tog bort en kommentar ovan som jag uppfattade som klart antisemitisk" -Erik Berg.

Hur i helvete kan du få Gilad Atzmon till att vara "anti-semitisk", Erik?

I lösryckta sammanhang kan vad som helst vara "anti-semitiskt" t.o.m en byggnadsplan eller en studie om kejsarpingvinerna på antarktis om du verkligen vill.

Det vore helt fel av dig att anlita en skränig sionistfascist som spammaren ovan, som "expertis" i frågan bara för att han är öronbedövande hysterisk. I så fall kvalar du själv in som "anti-semit" i slutändan och kan låta "expertisen" kapa tråden och bogsera in den i en mer "israel-vänlig" hamn, varför inte "ashdod"...

Vi andra vanliga hederliga icke-judar då? Vi som inte kan hota med och mobilisera papegojmedia, ängsliga politiker och dra igång en "folkstorm" som ödelägger karriärer och splittrar familjer? Kan vi också få bort anstötliga kommentatorer som idioten ovan? Nej, trodde väl inte det, men jag klandrar dig inte..

Björn Ed. sa...

Nej, jag klandrar inte heller Erik "gentile".

Även om spammaren är en av de mer intelligensbefriade delarna av de judiska stormtrupperna så är det inte svårt, även för en sådan så länge han är av "rätt" ras, att få med sig övriga hysteriker högre upp i hierarkin och bilda en lynchmobb.

Dessa idioter liksom nazister och andra fascister vinner tolkningsföreträde genom att spela på rädsla..

Anonym sa...

Roligt hur IDF försöker flytta fokus och förminska faktum att de dödat personer med att säga att dem hade vapen på båten, dvs brödknivar.
Sinnessjukt.

Erik Berg sa...

Gentile: FIY, det var en klart antisemitisk kommentar jag tog bort, den hade inget med Gilad Atzmon att göra. Länk och citat till hans artikel står kvar. Den länkade artikeln är dock ett ganska typiskt exempel på hur Atzmon brukar skriva, med mycket generaliserande beskrivningar av det ”judiska” sättet att tänka. Man behöver inte ta honom ur sitt sammanhang för att uppfatta budskapet som en oerhört destruktiv retorik, som vid upprepade tillfällen gått över gränsen till antisemitism - att tillskriva judar som grupp ett specifikt beteende, resonemang om behov av slutgiltiga lösningar, tal om ett ”judiskt problem” osv… jag har ingen önskan att gulla med Atzmon bara för att människor som Max kastar beskyllningar om antisemitism mot alla sina motståndare.

Anonym sa...

Erik,Du kan inte komma ifrån en "kollektiv generalisering" (i alla fall av israeliska judar) när minst 94% av israelerna hurrar och hyllar efter varje nytt brott mot mänskligheten oavsett grad av blodsutgjutelse. Är detta normalt? Är det normalt att judiska barn skriver hatmeddelanden på Kosherraketer som skickas in mot barn i Libanon eller Gaza?

Vad sklijer dem vid Tyskarna och sionismens systerideologi nazismen därvidlag? Atzmon ÄR jude och har tjänat vid ung. samma styrkor som med liv och lust mördade ickle-judar på int. vatten nyligen . Att lyssna till honom borde vara ett sundhetstecken..

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Barren Wuffet sa...

Tycker att vi kan betacka oss för diverse generaliseringar om judars inställning till Israel/Palestina-konflikten. Se t.ex. Norman Finkelsteins föredrag "The Coming Breakup of American Zionism" så inser man ganska snart att de flesta unga amerikanska judarna inte oavkortat stödjer Israel. http://video.google.com/videoplay?docid=2587693067472444036#

Max sa...

Det finns minst ett tiotal antisemitiska kommentarer ovan -- inte minst "svaren" till mig.

Till Fredrik säger jag bara att du kan titta på videoklippet (2.27-2.37) där det tydligt framgår hur en aktivist först slår en soldat med en järnstång, och sedan hugger honom i magen med en kniv. Soldaten har sitt paintballgevär i rem på axeln.

Det framgår också i samma videoklipp (med bilder från båtens övervakningskameror) att aktivisterna beväpnade sig långt innan israelerna bordade. På det här klippet syns de beväpnade aktivisterna skjuta en chockgranat rakt på israelerna, innan de bordat. Israeliska UD har samlat videoklippen här. De innehåller även bilder från Al-Jazira, turkisk TV, från aktivisternas filmer samt från båtens övervakningskameror.

Allt detta bekräftas också av den turkiska Kaptenen på Marmara, samt förste Styrman. De berättar hur IHH-islamisterna hade tagit över båten och bestämde vad som försigick. Båda bekräftar hur IHH-islamisterna två timmar innan bordningen sågade av järnrör från relingen för att använda som vapen.

Relevant är också att IHH ingår i en terrorfinansierande saudisk grupp, samt att organisationens ledare givit uttryck för stöd till jihad och antisemitism. Minst två av båtarna finansierades av den ökände antisemiten Mahathir Mohamed. Videoklipp från aktivisterna visar hur de sjunger "Khaybar khaybar ya Yahoud" som är en kampsång om hur islams arméer mördade judar, och ska återkomma. På ett annat klipp och i två turkiska och palestinska tidningsartiklar berättar två aktivister hur de vill bli "martyrer" i strid mot israelerna.

Folkrätten ger Israel rätt att ta kontroll över båten och ledsaga den till israelisk hanmn för inspektion av vapen, inkl. på internationellt vatten. Som Jan Kallberg visade i sin artikel på Newsmill så hade det dessutom varit omöjligt att göra det någon annanstans.

Alla människor, inkl. israeliska soldater, har rätt att försvara sig med döligt våld mot den typ av angrepp som IHH-islamisterna utsatte dem för på Marmarabåten, och de två faktum att båten försökte bryta en laglig blockad mot en krigszon -- samt tog till dödligt våld (slag med järnpåkar och knivhugg samt nedslängning av en soldat 10 meter ned till nedre däck samt en soldat i vattnet) mot soldaterna -- är en krigshandling, resp. en handling som kan medföra att aggressorn dödas. Att några av angriparna sköts på nära håll är enkelt att förstå, eftersom de befann sig på nära håll när de klubbade och knivhögg.

Nu ska utredningen av händelserna också svara på frågorna i vilken utsträckning Turkiet finansierade flottan, samt stöder terroristanknutna organisationer som IHH. I så fall kan Turkiet dras inför internationell domstol.

Max sa...

Jag missade att lägga in länken till den turkiske Kaptenen och Förste Styrmans vittnesmål. Här är videoklippet (lättast att höra med hörlurar).

Simsalablunder sa...

Det är bara för Israel att släppa allt material och låta en oberoende kommission undersöka förloppet. Att något så enkelt kan vara svårt att förstå för pubertala figurer som Max är förstås beklagligt.

Fredrik. sa...

Max. Jag kommer inte upprepa mig. Jag har redan bemött allt det du skriver. Dina propagandaklipp säger ingenting, och ingenting om ett knivhugg. Om du inte vill diskutera, så visst. Men upprepa inte dina intetsägande demagogiska rader hela tiden. Det är bara tröttsamt.

Max sa...

Alla andra kan se det som Fredrik är blind för. I videoklippet (2min27sek in -2min37sek) syns hur en aktivist först slår en soldat med en järnstång, och sedan hugger honom i magen med en kniv. Soldaten har sitt paintballgevär i rem på axeln.

Aktivisterna på Marmarabåten gick till attack mot insatsstyrkan redan innan den stigit ombord, och det dödliga våld som utdelades med knivar, järnspett och klubbor ledde till att nio av islamisterna dog i den strid de startade.

På övriga båtar agerade aktivisterna fredligt, varför ingen fick en skråma där, utan ledsagades fredligt i hamn.

Simsalablunder sa...

"Aktivisterna på Marmarabåten gick till attack mot insatsstyrkan redan innan den stigit ombord,"

Fredsaktivisterna blev beskjutna av israeliska soldater innan de israeliska soldater bordade fartyget.


"och det dödliga våld som utdelades med knivar, järnspett och klubbor ledde till att nio av islamisterna dog i den strid de startade."

Nej, det dödliga våldet stod Israeliska soldater för. 9 fredsaktivister, inte islamister, skjöts till döds.
Noll israeler dog.


"På övriga båtar agerade aktivisterna fredligt, varför ingen fick en skråma där, utan ledsagades fredligt i hamn."

De blev heller inte beskjutna av angripande israeliska soldater.

Max kanske kan ta det som sin livsuppgift att lobba för att de filmer och sekvenser där israeliska soldater skjuter ihjäl fredsaktivisterna släpps.

Max sa...

Simsalablunder är ideologiskt förblindad från att se fakta som går emot hans förutbestämda uppfattning.

Det har hänt många i historien.

Simsalablunder sa...

"Ideologiskt förblindad från att se fakta som går emot hans förutbestämda uppfattning" är inga ord som Max skall yttra om de inte är riktade mot Max själv.

Istället skall Max vända sig till israeliska myndigheter och kräva att de släpper allt bildmaterial och att de tillåter en oberoende undersökningskommission. Först då kan Max anses ha gjort något hedervärt istället för som nu skämma ut sig fullständigt.

Anonym sa...

Intressant, men din analys av "medielogiken" stannar precis när den blir intressant. Kapitalismen är i sig oförmögen att producera medier som följer en annan logik och kritiken av mediernas propaganda måste i förlängningen vändas mot produktionssättet som sådant. Detta hade jag gärna sett att du utvecklade.

Annars bara bra.