28 november 2006

Google Earth och samhällsklasserna

Google Earth har sina fram- och baksidor. En berättigad oro för den personliga integriteten har uttryckts från dem som lever i zoner där Google släppt bilder med sådan upplösning att enskilda människor är urskiljbara.

På andra håll kan man se med lite mer tillförsikt på att vissa samhällsgrupper nu får sitt privatliv undergrävt. Tack vare Google Earth är tyranners, envåldshärskares och den förmögna överklassens möjligheter att gömma sina egendomar bakom murar inte längre lika stora.

Financial Times har en artikel om hur Google Earth blivit ett vapen för oppositionen på Bahrain:
“Since Bahrain’s government blocked the Google Earth website earlier this year for its intrusion into private homes and royal palaces, Googling their island kingdom has become a national pastime for many Bahrainis. When Google updated its images of Bahrain to higher definition, cyber-activists seized on the view it gave of estates and private islands belonging to the ruling al-Khalifa family to highlight the inequity of land distribution.”

Bahrain är en konstitutionell monarki, ett ö-rike i persiska viken, med knappt 700 000 invånare. Ojämlikheten är skriande:
“Opposition activists claim that 80 per cent of the island has been carved up between royals and other private landlords, while much of the rest of the population faces an acute housing shortage.”
Oppositionen på Bahrain har satt samman en PDF-fil med bilder tagna från Google Earth. Illustrationerna i den här postningen kommer från den filen. De säger, verkligen, mer än tusen ord.


En oppositionsledare, Mahmood al-Yousif, förklarar värdet av att använda Google Earth för att åskådliggöra den orättvisa fördelningen av land:
“Some of the palaces take up more space than three or four villages nearby and block access to the sea for fishermen. People knew this already. But they never saw it. All they saw were the surrounding walls,”
Det här är ett viktigt påpekande. För de välbesuttna har avstånd och åtskildhet blivit allt viktigare i upprätthållandet av ett klassamhälle. 1800-talets klasskillnader hade gud och bajonetterna till sitt försvar, men dagens klassamhälle, där marknadens osynliga hand är den verksamma resursallokeraren, kan inte köpa lika mycket legitimitet från gud och inte luta sig med samma tillförsikt mot polisiär eller militär makt. Därför drar sig överklassen undan, väljer att inte vifta alltför synligt med sin rikedom, lever hellre ut överflödet bakom skyddande murar, på tryggt avstånd från massan.Avskildheten och den allmänna okunnigheten om överklassens verkliga levnadsvanor är en maktfaktor i sig. Murarna runt alla jordens Gated Commuities är lika mycket till för att dölja som för att skydda.

Så, när murarna rivs ned av ett demokratiskt – Orwellskt eller anti-Orwellskt? – öga från ovan, kan man inte annat än le åt utvecklingen. Det blir lite svårare att vara överklass igen. Det blir lite svårare att gömma sitt stinkande samvete bakom murar, det blir lite svårare att förneka att världen inte hänger ihop, att överflödet inte är den ena polen i ett i grunden barbariskt orättvist samhälle.
Samma Google Earthkampanj som varit ett verktyg för oppositionen på Bahrain kan användas på andra håll, inklusive i Sverige. Här finns visserligen inte samma pallatsanläggningar för kungafamiljens vänner som i Baharin, inte samma avgrundsdjupa löneskillnader. Men samtidigt har Sverige, vilket är mindre känt, Europas mest ekonomiskt segregrade städer, med knivsparka gränser mellan stadsdelar med olika inkomstnivåer. Och den svenska överklassen, hunsad som den är av den obarmhärtiga jantelagen, skattar sin avskildhet högt. Det ligger inte i majoritetens intresse att de får vara ifred med sin rikedom, för oss gäller det att göra den synlig.

Andra bloggar om: ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Herregud....Sitter här med hakan nere i golvet just nu, helt ...har ingen aning om vad man ska säga om det här. Jag anade antagligen att de vidriga kungadömena i gulfen betedde sig på deta viset, men att Bahrains kungafamilj i praktiken håller hela sitt land och folk i schack på det här viset .... jag undrar om USA tillåter Bahrains folk störta kungariket..Eller så kanske de beskyddar en av sina största allierade i regionen.

För övrigt kan konstateras att olja är ett mycket smutsigt guld.