16 november 2006

Långtidsarbetslöshet


Är inte det här märkligt, med våra rigida och stelbenta arbetsmarknadsregler, att Sverige bland 30 OECD-länder placerar sig på 8:e plats vad avser låg andel långtidsarbetslösa i förhållande till totala antalet arbetslösa?

Anställningstrygget antas ju fungera utestängande, det talas om att LAS hindrar långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, men de nordiska välfärdsstaterna placerar sig väl i tabellen med Norge på fjärde plats och Island på femte.

Fast teorin om att stark anställningsskydd permanentar utanförskap kan ju inte vara felaktig, så vi får väl anta att det är verkligheten det är fel på.

Tabell från OECD Employment Outlook 2005.

Inga kommentarer: