21 april 2009

Diktatur

” Hövligt hälsande är en sak. Men Obama verkade inte bara sträcka fram handen utan öppna hela famnen för Chávez, som kallat Obamas företrädare George W Bush för ”djävulen” och gjort sig känd för en USA-fientlig inställning. I kombination med Obamaadministrationens nya, försonliga attityd gentemot den kubanska regimen sänder det dubbla signaler om hur diktaturer ska behandlas.” (Lisa Bjurwald på ledarsidan i Dagens DN)
Diktatur enligt Dagens Nyheters Storsvenska Ordbok: 1 att bli vald och omvald i fria och allmänna val. 2 att kalla mannen som bär ansvaret för det här för djävulen.

Relaterat: Tyranni

1 kommentar:

Thomas Tvivlaren sa...

Bara en inskränkt redaktör på Duh News kan väl anse att att kalla Dubya för "djävulen" är negativt?

W. borde ställas inför amerikansk riksrätt och därefter medelst flygtransport (liknande CIA-planen som förpestat luftrummet under de senaste åren) även ställas inför rätta vid krigstribunalen i Haag. Djävul eller ej...