22 april 2009

Inte kärnverksamhet

Vart tredje träd i Stockholm sköts så dåligt att det riskerar att dö enligt Björn Embrén, trädansvarig på trafikkontoret, som beskriver värdet av stadsträden:
"Det är en drift som är viktig på lång sikt. Gatuträden förbättrar miljön, tar hand om föroreningar och gör att temperaturen inte stiger för mycket i staden."
I Stockholm finns omkring 30 000 träd, utgifterna för trädskötsel i en stad brukar ligga på 300 kronor per träd men ligger i Stockholm i år på omkring 100 enligt Embrén, som anser att trafikkontoret behöver mer pengar till skötseln.

Denna begäran (som låter mycket förnuftig) AVSLÅS. Tillhör inte kärnan. Tack för det alliansen.

Inga kommentarer: