25 april 2009

Favorit i repris

Grävde i arkivet och hittade en varning som fortfarande äger sin giltighet:
"Europafrågan får inte bli ytterligare ett exempel på socialdemokratisk anpassningspolitk där vi först säger nej och sedan passivt, efter hand, accepterar borgerliga förslag och, i detta fall, säger ja till EG-medlemsskap för att ”bevisa” vår flexibilitet."
Detta skrivet av Anna Lindh dåvarande ordförande i SSU, i en artikel i den utmärkta tidningen Tvärdrag 1990. Tvärdrags senaste nummer handlar förresten om krisstrategier för arbetarrörelsen och den offentliga sektorn. Daniel Suhonen och Jens Lundberg citerar i inledningsartikeln SAPs partiprogram från 1975:
”Trots utvecklingen mot en välfärdsstat bevarar samhället många av kapitalismens ursprungliga drag. Detta tar sig uttryck i en ojämn fördelning av inkomster och förmögenheter och i en koncentration av ekonomisk makt. Beslut som påverkar hela landets utveckling och enskilda medborgares livsvillkor fattas av ett fåtal på grundval av kapitalismens vinstprinciper.”
Och konstaterar:
"Den ekonomiska demokratin har sedan löntagarfondernas haveri legat i bakvattnet. När nu kapitalismen genomgår en av sina kriser och den borgerliga regeringen sitter bredvid och applåderar måste arbetarrörelsen återta det intellektuella initiativet."

Inga kommentarer: