23 april 2007

Riktad marknadsföring

Vältajmad annons i anslutning till artikel i Herald Sun:
Via Lenins Tomb

Inga kommentarer: