25 april 2009

Att hålla i minnet


"For the first time, Europe has a shared Constitution. This pact is the point of no-return. Europe is becoming an irreversible project, irrevocable after the ratification of this treaty."
Jean-Pierre Raffarin, Frankrikes preminärminister 2004"[Lissabonfördraget] är i grunden samma förslag som konstitutionen. [...] Det finns både fördelar och nackdelar med folkomröstning [om Lissabonfördraget], men det används som ett slagträ i debatten, kanske mest av dem som vill döda frågan [...] Fördelarna är att man tvingas att informera, men nackdelarna är att man kan tycka att det är det svåraste och trubbigaste instrumentet för en demokratisk process om en så komplex fråga. Det är inte säkert att det är det mest demokratiska."
Margot Wallström, EU-kommissionens vice ordförande 2007
“We decide on something, leave it lying around and wait and see what happens. If no one kicks up a fuss, because most people don’t know what has been decided, we continue step by step until there is no turning back.”
Jean-Claude Juncker, Luxemburgs premiärminister 2004

1 kommentar:

Thomas Tvivlaren sa...

Härlig sammanfattning av det "demokratiska" EU.