19 januari 2007

Ung Vänster anmäler Svenskt Näringsliv för bestickning

Ung Vänster anmäler idag Svenskt Näringsliv för bestickning. Det är en nödvändig markering för att freda skolornas frihet från påverkan och undervisningens objektivitet.

Anmälan handlar om den utlandsresa som Svenskt Näringsliv bjöd 200 svenska gymnasielärare på under hösten, och det starkt vinklade ”undervisningsmaterial” som nu lanserats som en uppföljning till resan. Ung Vänster skriver i anmälan:
”Den svenska skolan ska vara opartisk. Vi anser att Svenskt Näringslivs bekostande av 200 lärares resor ut i Europa i syfte att ta fram ett material åt just Svenskt Näringsliv krockar med principen om skolans oberoende.”
Svenskt Näringsliv är en opinionsbildande intresseorganisation som varje år lägger ner stora summor på att driva politiska frågor till fromma för sina uppdragsgivare. På agendan står sådant som slopad förmögenhetsskatt, sänkta skatter i allmänhet, pigavdrag, nej till könskvotering, avregleringar och privatiseringar, begränsad facklig konflikträtt med mera.

Att påverka skolorna är inget nytt påhitt från Svenskt Näringsliv, men för varje år som går blir de allt djärvare. Balanserande röster och motbilder saknas och många lärare verkar dessvärre inte ens vara medvetna om att Svenskt Näringsliv är en politisk kampanjorganisation. Elever har förstås, utan att kritiska synpunkter hörs, ännu mindre möjligheter att genomskåda propagandan.

Samtidigt som Svenskt Näringsliv pumpar ut gratis vinklade läromedel, arrangerar temadagar och bjuder lärare på utlandsresor så är det uppförsbacke för de politiska ungdomsförbunden att ens släppas in för att hålla ett bokbord i entrén. Och klasspresentationer är det inte att tala om när det inte är valår.

Svenskt Näringsliv har förstås all rätt att verka opinionsbildande i enlighet med sina uppdragsgivares intressen, men den svenska skolan måste lära sig att freda sig och det måste vara tydligt att Svenskt Näringsliv representerar ett samhälleligt särintresse. Bjudresor och vinklade skolmaterial kan inte tillåtas sippra in och färga undervisningen.

Uppdatering: Tora och Oskar skriver om det.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: