10 maj 2007

Utdelning

Noterar att DN:s ledarsida idag, i det som vi skulle kunna kalla för DN:s demagogiska tvåstegsraket®, följer upp gårdagens ”undersökning” på debattsidan med det givna receptet:
”I Sverige, där historieintresset glädjande nog växer sig allt starkare, borde mottagligheten för kommunismens illgärningar vara betydande [öh?]. Behovet av en bred upplysningskampanj kan rimligen inte ifrågasättas.”
Förresten läser jag hos Bulten i Bo, vilket jag inte noterade igår, att, vid sidan av frågorna, undersökningsmetoden (och/eller metodbeskrivningen) var mer än lovligt amatörmässig:
Vad beträffar metoderna som använts skriver författarna att: "Totalt genomfördes 1004 intervjuer via Internet med slumpmässigt rekryterade personer", i åldern 15-20 år från hela landet.". Ursäkta, men hur intervjuar man någon över internet? Email-konversation (många Email blir det i så fall) Chattar? IP-telefoni, Lunarstorm?

Inte ett enda ord om hur många av svaren man skickade ut som aldrig kom i retur, följaktligen ingen bortfallsanalys, vilket försätter mig i bryderier. Gör ett experiment själva, leta upp en slumpvist utvald femtonåring och be denne svara igenom frågorna i materialet och försök få denne att hålla skärpan uppe genom avstånd till huvudstäder, bosjeviker, Mahatma Ganhi, mm!

Bortfallsanalys är som alla vet en mycket viktig del av en undersökning av detta slaget. För stort bortfall och hela undersökningen ska förkastas! Och framför allt, det ska analyseras om det finns någon överrepresentation av en viss kategori bland de som valt att inte deltaga i undersökningen.

5 kommentarer:

samtalmedsolen sa...

DN verkar missat att i Indien, genom demokratiskt val, har röstat fram kommunistisk minister...

Anonym sa...

Som alla vet? Heh. Försiktigt med det egocentriska perspektivet, min herre. Jag har läst en del statistik och enkätmetodik på universitetet och är trots det oklar över hur man egentligen ska hantera bortfall. Några analyser på bortfallet fick vi aldrig göra. Bra inlägg i övrigt, både det här och det förra.

Carl-Magnus Nilsson sa...

Nu gällde det inte en opinionsundersökning, så några svarsprocent hit eller dit spelar kanske inte så stor roll. Att svenska elever inte har koll på hur många tiopotenser man skall ha när man räknar kommunismens offer är väl betydligt allvarligare?

Anonym sa...

CMN vet du hur många som dör i onödan varje dag på grund av kapitalismens oförmåga att fördela resurser rättvist? Kan du ange det med rätt potens?

Anonym sa...

Att Ni orkar...det är ett under lika stort som alla lik efter kommunismen. Snacka om att drömma, trots allt är alla till sist sig själva närmast