30 oktober 2005

10 miljarder på 10 år?

I sitt öppningstal till s-kongressen aviserade Göran Persson 10 nya miljarder till äldreomsorgen. Ett välkommet initiativ, men Persson var väldigt väldigt försiktig: de 10 miljarderna skall tillföras under en 10-årsperiod. Det blir en miljard om året, vilket med en normal tillväxttakt motsvarar ungefär 1% av den årliga BNP-tillväxten. Det är, ärligt talat, ingenting.
Denna propagandapolitiska spott i mississippi har presenterats som en satsning.

Vart är den granskande journalistiken som skingrar dimridåerna? Den finns inte på SVT i alla fall. Reportern på Aktuellt 21 igår, lördag, frågade istället Göran Persson var han skulle ”hitta tio miljarder”?
Det kan låta som en neutral fråga från en journalist som försöker bena ut i högen med valfläsk, men det är i själva verket ett exempel på hur ekonomijournalistiken konsekvent vinklas från höger. Vi har här alltså en minimal ”satsning” som inte ens kommer i närheten av att motsvara den genomsnittliga tillväxttakten i ekonomin. Istället för att kritisera Persson för sin brist på ambitioner, så frågar journalisten hur det skall finansieras. Valet av angreppsvinkel avslöjar perspektivet.

Så här reproduceras en samhällelig problemformulering. Regeringens prioriteringar hade förstås sett fundamentalt annorlunda ut om journalisterna på sveriges tyngsta medier ettrigt ställde frågorna: ”Varför satsar ni inte MER? Det här är ju inte tillräckligt? Det motsvarar knappt inflationen! Erkänner du att detta i praktiken är en nedskärning?”

Istället säger de alltså: Hur skall ni lyckas finanisera detta?

Ja räkna innantill för gudsskull. Utan att höja en enda skatt skulle det med dagens tillväxttakt finansiera sig självt.

I övrigt var Perssons öppningstal till s-kongressen en uppvisning i socialdemokratisk valårsretorik. Persson är mästare på att stryka de flesta medhårs på ett mycket övertygande vis. Läser man talet som det står skrivet ser man dock att det är mycket av tom – men ganska vacker – retorik. Vänsterpolitiken man går och väntar på skulle kunna läsas in där bland fluffet. Men inga konkreta löften ges, inga förpliktelser finns. Han kan göra det motsatta. En hal jävel. Vänsterpartiet behövs verkligen.

Inga kommentarer: