25 oktober 2006

Framtidsutsikter: lägre löner, men inga jobb


Den nya regeringen valdes för att den lovade att fixa jobben. Det skall bli mycket spännande att se hur strategin ser ut för att bortförklara det faktum att man inte kommer kunna åstadkomma full sysselsättning, men väl öka den öppna arbetslösheten i syfte att "få upp sökaktiviteten", för att pressa ner lönerna.

Vi står inför ett systemskifte på svensk arbetsmarknad. Arbetsmarknadsåtgärder och kunskapslyft kommer avvecklas och fler kommer istället tvingas söka sig till låglönejobb.

I valet kallade alliansen, på klassiskt manér, arbetsmarknadsåtgärderna för att "gömma arbetslösa". I viss mån var det kanske sant, även om det var en orättvis nedvärdering av många program. Men även låglönejobb är ett sätt att dölja en egentlig arbetslöshet. I ekonomier baserade på låglönearbeten kan det se ut som om nästan hela befolkningen har arbeten att gå till, men väldigt många av dessa jobb är så dåligt betalda att de inte går att leva på och så inneffektiva att de egentligen inte är samhällsekonomiskt rationella.

Ett jobb som att lägga i maten i kassen efter butikskassan eller tanka bilen åt folk på bensinmacken hör inte hemma i en utvecklad ekonomi. Det är så det ser ut i USA. Nästan 30 procent av USA:s befolkning livnär sig på underbetalda arbeten, många måste ha 2-3 av dessa arbeten parallellt för att klara sig. En gigantisk dold arbetslöshet och fattigdomsfälla, samt en broms mot utveckling.

Ekot rapporterar idag från Tyskland där a-kassan sänktes drastiskt förra två år sedan:
"Jag kan inte se att sänkningen hittills har haft någon betydelse. De långtidsarbetslösa är fortfarande arbetslösa, säger Karl Brenke, på Tyska institutet för ekonomi i Berlin. [...] Syftet med de sänkta nivåerna i a-kassan var, förutom att spara pengar, att få arbetslösa att acceptera låglönejobb. Men för okvalificerade eller för långtidsarbetslösa 50-åringar finns inga jobb, säger Karl Brenke. [...] I till exempel forna Östtyskland arbetar miljoner redan i en växande låglönesektor, somliga har timlöner på 30 till 40 kronor."
De tyska facken är mycket kritiska mot utvecklingen, Markus Franz på tyska LO, DGB:
"Sju miljoner tyskar har idag en lön som staten måste komplettera med socialbidrag för de ska komma upp i existensminimum, och trots det är över fyra miljoner arbetslösa"
Noterar för övrigt att utnämningarna av ny handelsminister och kulturminister från moderaterna mittfåra bekräftar den konspirationsteori som tidigare presenterats på denna blogg.

Noterar också att Nordea, som står på den borgerliga listan över statliga-bolag-som-går-väldigt-bra-och-därför-måste-styckas-upp-och-slumpas-ut-till-kapitalet-fort-som-fan går väldigt bra. Tredje kvartalet steg resultatet med 29 procent till 2277 miljoner euro och vinsten ökade från 728 till 1100 miljoner euro. Hm. Sälj!

Inga kommentarer: