23 november 2006

Enpartistaten anfaller

Jag ger inte särskilt mycket för den "ansedda" tidningen Economist eller dess utredningsavdelning Economist Intelligence Unit, men nog är det lite anmärkningsvärt att Sverige utses till världens mest demokratiska land med snudd på toppbetyg? Jag menar, med tanke på att det hela året har tjatats om att vi praktiskt taget lever i en enpartistat? Ja, det är märkligt... men hade sossarna suttit kvar hade vi hamnat under Italien, bergis.

Efter Sverige kommer Island, Nederländerna, Norge, Danmark och Finland. USA kommer på 17:e plats men Economist har tillämpat en ganska formalistisk mätmetod. Jag skulle t ex vilja påstå att ett majoritetsvalsystem aldrig kan bli lika demokratiskt som ett proportionellt valsystem. Och stora kampanjkassor och media i händerna på ett fåtal kapitalister förvrider alltid den praktiskt möjliga demokratin i riktning mot en skendemokrati. Skalan är inte heller oviktig. En stor stat kan aldrig bli lika demokratisk som en liten i meningen att medborgarna har möjlighet att påverka och delta i den poltiska diskussionen.

Att utnämna Sverige till ”En nästan perfekt demokrati” säger för övrigt mer om The Economist och hur det ideologiska konsensus ligger idag än vad det säger om Sverige. Sist jag kollade hade vi fortfarande inte någon ekonomiskt demokrati, det som Wigforss kallade för ”demokratins andra steg”. Fram tills den dagen är vi, liksom alla andra kapitalistiska länder, ännu bara halvfärdiga demokratier, med politiska system som existerar på nåder och under överinseende av den ekonomiska makten där kapitalstyrka översätts i röststyrka.

Förresten: Var skulle EU placera sig i en sådan här undersökning? Ett system där tjänstemän (kommissionen) är de enda som har rätt att ta initativ till nya direktiv och där den ekonomiska politiken är fastslagen i grundlagen, kan knappast kallas demokratiskt.

Förresten II: Kanske var det den här undersökningen Jan Björklund reagerade på när han i förgår meddelade att det nu tio år gamla, globalt unika försöket med elevdemokrati avbryts utan att utvärderas. För mycket demokrati kan ju som bekant vara farligt. Och det är ju inte bra om folk får för sig när de går i skolan att de kan kräva att få vara med och bestämma på arbetsplatsen. Vad kan de då inte få för sig för dumheter senare i i livet?

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: