07 november 2006

Till slakt: studentbostäderna, studenterna.


”Tvärstopp för nya studentbostäder” skriver GP idag. Det krävdes väl inte så mycket för att räkna ut att det var vad som skulle ske, nu när de sista resterna av bostadspolitiken avskaffats.

Nu är studentbostäder förvisso inte lösningen på den alarmerande bostadsbristen för unga - det behövs i första hand fler vanliga hyresrätter - men de är en del av pusslet.

Enligt SFS saknas det idag ungefär 20-30 000 studentbostäder i hela landet. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2005 uppgav 136 kommuner att de har brist på sådana bostäder som ungdomar efterfrågar.

Enligt Boutredningens rapport ”Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det” bor en av fem ensamstående studenter utan barn kvar hos sina föräldrar. I gruppen ensamstående studenter uppgav 15 proent av de tillfrågade att de inte har en permanent bostad. Elva procent menade att deras boendesituation har en negativ inverkan på studierna.

De senaste åren har situationen förbättrats något, tack vare ökat nybyggande, initierat genom investeringsstöd och räntebidrag. Men nu tar det stopp. GP har gjort en rundrigning bland de 50 medlemmarna i Svenska Studentbostadsföreningen och det visar sig att ingen avser att bygga fler studentbostäder nästa år. Planeringen hejdas för mellan 1 500 och 2 000 studentbostäder över hela landet. GP skriver:
”Snitthyran för en nybyggd studentetta ligger i dag på 39 000 kronor per år. Effekten av slopat investeringsstöd och räntebidrag blir att hyrorna i planerade bostäder måste höjas rejält, och då vågar ingen bygga, säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare på SBF. [...] Den nya regeringen ger inget extra till studenter nästa termin. Det enda som sker är att lån och studiebidrag räknas upp med index, 108 kronor. Samtidigt skulle hyran i planerade studentlägenheter gå upp mellan 500 och 800 kronor.”
Om detta har tidigare riksdagsgossen Axel Darvid (fp) följande att säga:
”Med det nya jobbavdraget kan studenter tjäna 40 000 kronor skattefritt. Det blir skillnad för dem som jobbar och tidigare betalade skatt från 16 000 kronor.”
Det låter ju väldigt bra, så man kan betala de kraftigt höjda hyrorna. Ja, om man nu har tid och möjlighet att arbeta vid sidan av sina studier. Men nu är det ju så att heltidsstudier bör vara just heltidsstudier. Skall studiekvalitén vara hög kan studenterna inte ha fullt upp med arbeten vid sidan om, därför borde staten inte uppmuntra studenter att arbeta utan istället ge oss möjligheterna att studera på heltid. På riktigt.

Obekymrad är bara förnamnet när GP talar med Lars Hjälmered, moderat riksdagsledamot i utbildningsutskottet, som visserligen tycker att 4 800 kronor för en nybyggd studentlägenhet låter "saftigt", men:
”det finns betydligt billigare privatrum eller rum i äldre studentkorridorer.”
Det kan hända att det gör. Någonstans. Om man har rätt kontakter. Men inte åt alla. Många är det istället som bor svart med privatvärdar som tar ut ockerhyror för källarskrubbar. Sådan är verkligheten för studenterna på de överhettade studieorterna. De ”äldre studentkorridorerna” är fullbelagda.

I ärlighetens namn bör det sägas att den nya regeringen inte bara är ointresserad av att bygga fler studentbostäder, man har också signalerat att antalet studenter på högskolan skall minska. Målet om att hälften av en ungdomsgeneration skall gå vidare till högre studier slopas. ”Kvalitet istället för kvanitet” lyder det nygamla salongssunkiga fältropet.

Borgerliga politiker inbillar sig att bostadssituationen därmed löser sig av sig själv. Men att färre skall läsa på högskola innebär inte att dessa ungdomar försvinner. De, vi, behöver fortfarande billiga hyresbostäder för att kunna etablera oss på bostadsmarknaden. Att byggandet av billiga hyresbostäder också drabbas av bostadspolitikens avskaffande har jag skrivit om förr, här.

Avslutningsvis. Jag har hunnit påbörja ett halvt remissvar till Boutredningens tidigare nämnda rapport ”Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det”. Det är en mycket bra rapport som i svart på vitt, med mängder av intervjuer ”ur verkligheten” sammanfattar en bisarr bostadssituation. Bostadsbristen är ovärdig ett modernt land som samtidigt ställer höga krav på sina unga medborgare att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare till högre studier.

Boutredningen läggs nu ned. Regeringen vet vad den inte vill läsa mer om. Ett sådant ämne är den obehagliga verkligheten.

Andra bloggar om: , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Tanken är nog förstås att kretis och pletis ungar inte ska studera, det ska bara rikt folks barn göra, de som får pengar hemifrån, och då räcker nog studenbostäderna till :-(!