16 november 2006

Kartor

Indiska subkontinenten upp och ned, inte så som man är van att se den. Och för första gången blir den, för mig, synlig utan mellanliggande förutfattade föreställningar om hur den ser ut. Kartan är lyft från den intressanta bloggen Strange Maps, som skriver:
"The island-nation of Sri Lanka (formerly known as Ceylon) dominates the top of the map - and suddenly seems more like the jewel in the crown of the subcontinent, less like an appendage of its larger neighbour India.

Bangladesh seems more like the sinkhole for some big rivers that it actually is, and India appears to have a vice-like grip on the Chinese territory of Tibet: the trans-Bangladeshi part of India doesn’t so much seem to be a drifting piece of territory as one half of the aforementioned vice."
Kartan kommer ursprungligen från veckotidskriften Himal och texten i kartan lyder:
"This map of South Asia may seem upside down to some, but that is because we are programmed to think of north as top of page. This rotation is an attempt by the editors of Himal (the only South Asian magazine) to reconceptualise ‘regionalism’ in a way that the focus is on the people rather than the nation-states. This requires nothing less than turning our minds downside-up."
Val av kartprojektion och orientering är politik. På de kartor som används i skolan ser Europa oproportionerligt stort ut medan Indien, Afrika och Kina är krympta. Som den här kartan visar ryms hela EU inom Brasilien:


Google Earth erbjuder för första gången möjligheten att verkligen se världen såsom den ser ut, utan projektionsförvräningnar. Men i Google Earth uppstår istället en perceptionsförskjutning av annat slag: medan en del amerikanska städer har en upplösning ner till 20 centimeter per pixel och upplösningen generellt är god i Europa, så består större delen av Afrika av satellitbilder med dålig upplösning. De andra förblir otydliga och osynliga.

En annan karta från Strange Maps, en europakarta som kontinenten kunde ha sett ut om kolonialmakter från Afrika delat upp den mellan sig med linjal och passare i ett rum laddat med cigarrer och whisky:


Rimliga gränsdragningar? Njae. Hade det skapat motsättningar? Ja. Hade Europa, med en sådan karta, sjunkit ner i decennier av olösliga konflikter när historiska kulturella sfärer skiljts åt och tvingats ihop med andra sfärer i konstgjorda politiska enheter? Högst troligt. Med raka pennstreck kan man söndra och härska.

Nu ska det sägas att karta ovan inte är så vansinnig som den europeiska uppdelningen av Afrika, den är faktiskt ritad från en helt annan utgångspunkt, av den österrikiske filosofen Leopold Kohr, som arbetade utifrån filosofin att "Whenever something is wrong, it is too big."
"As Kohr saw it, the problem with Europe’s geopolitical makeup was the fact that its states were not equal in size, allowing the ‘big ones’ to dominate the rest."
Leopold Kohr gjorde även en USA-karta så som den kunde ha sett ut á la vårt Europa med stater av varierande storlek:
"According to Kohr, the division into many states of roughly equal size is what made the USA strong as a nation. Should America be organised into states of unequal size, disaster would be bound to happen."
Appropå söndra och härska, en annan karta tagen från Strange Maps, ursprungligen koperiad från den amerikanska militärtidskriften Armed Forces Journal som skissar upp ett efterkrigsscenario för Mellanöstern, en balkanisering längs etniska skiljelinjer. Irak har sönderfallit i en shia-stat i söder, som tagit en ansenlig del av Irans och Saudiarbiens kuststräckor, ett Sunniirak utan kustlinje och ett kurdistan som även består av delar av Turkiet och Iran. Iran har i sin tur vuxit österut.


Som svar på amerikanska planer att rita om mellanöstern har en tävling i Turkiet resulterat i förslag på hur USA kunde ritas om, med samma sofisitikerade hänsynstaganden till lokala intressen, budskapet är “Easier drawn, than done”:
Tillsist, en satirisk kartbild av Europa ritad kring 1870 som i komedins form uttrycker nationella identiteter, relationer och spänningar:


Följ länken för större bilder och förklaring av den kartan.

Andra bloggar om: , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket intressant inlägg, och visst har man förutfattade miningar...

Tog mig friheten att länka hit...